อยากอยู่ถึงร้อยปีต้องนำหลักจากชมรมอยู่ร้อยปี-ชีวีเป็นสุข ซึ่งสมาชิกผู้ก่อตั้งชมรมนี้เป็นแพทย์ในสาขาต่าง ๆ ถึง 8 ท่าน และยังมีผู้ทรงคุณวุฒิทางสุขภาพอีกไม่น้อยกว่า 9 ท่าน โดยสมาชิกชมรมมีแนวคิดที่สอดคล้องต้องกันว่า "คนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้นานถึงหนึ่งร้อยปี หรือมากกว่านั้น หากประพฤติตนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่ได้มีการศึกษาวิจัยมาเป็นอย่างดี" โดยมีแนวคิด และแนวปฏิบัติตนดังนี้


ส่งเสริมวิถีชีวิตอันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทยด้วยการพึ่งตนเองเป็นหลัก ทำงานขยันขันแข็ง ใช้จ่ายอย่างประหยัด มัธยัสถ์


ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทเกษตรกรรมธรรมชาติแบบผสมผสาน ด้วยการสร้างสังคมระดับหมู่บ้าน ตำบลที่อยู่ใกล้ธรรมชาติ มีระบบการผลิตและหมุนเวียนบริโภคของตนเอง และพึ่งตนเองได้


กินอย่างไทย ปรุงอาหารเองในบ้าน ลดละการกินอาหารตะวันตกและอาหารจีน ไม่กินอาหารจนล้นเกิน กินแต่พออิ่ม เลิกสารปรุงแต่งที่ไม่มีคุณค่าอาหาร เช่น ผงชูรส


กินข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือแทนการกินข้าวขาว หรืออาหารที่ทำจากแป้งขัดขาว ไม่กินน้ำตาลฟอกขาว ขนมหวาน น้ำอัดลม ไม่ใช้น้ำตาลปรุงอาหารจนมากเกินควร


ลดการกินไขมันชนิดที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง เช่น ไขมันจากสัตว์ น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์ม เลือกใช้น้ำมันพืชที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง ใช้น้ำมันปรุงอาหารวันละประมาณ 3 ช้อนชา สำหรับแต่ละคน


ลดการกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงเหลือเท่าที่จำเป็น ผู้ใหญ่กินเนื้อสัตว์ไม่เกินวันละ 100 กรัม เด็กวัยเจริญเติบโตกินเนื้อสัตว์ไม่เกินวันละ 200 กรัม เลือกกินอาหารทะเล เช่น ปลา ปู กุ้งทะเล และเลิกการกินกุ้งกุลาดำ เพราะมีสารปฏิชีวนะตกค้างมาก


กินผักสดผลไม้สดให้มากอย่างน้อยวันละ 5 ส่วนบริโภค (1 ส่วนบริโภค=ผักสด 100 กรัม หรือ 1 จาน หรือ=น้ำผลไม้คั้น 250 ซีซี หรือ 1 แก้ว หรือ=ผลไม้หั่นชิ้น 1 จานเล็ก) เพราะผักสดผลไม้สดเป็นแหล่งของแร่ธาตุ วิตามิน เอนไซม์ ฮอร์โมน และพลังแห่งชีวิต ช่วยสร้างเสริมความอ่อนเยาว์ป้องกันมะเร็ง แต่ควรเลือกผักที่ปราศจากสารพิษปนเปื้อน


ไม่กินอาหารขยะ เช่นบะหมี่ซอง ขนมกรุบกรอบ ไม่ดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่และสารเสพติดอื่นใด เลิกดื่มชาหรือกาแฟ หันมาดื่มชาสมุนไพรแทน


ผู้ที่ปราถนาจะมีอายุยืนยาวควรเลิกดื่มนมวัว และผลิตภัณฑ์จากวัว เพราะให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์ ดื่มนมถั่วเหลืองที่ไม่มีครีมเทียมแทน ถ้าต้องการเสริมแคลเซียมให้กินกุ้งแห้ง ปลากรอบ กะปิ ปลาร้า เต้าหู้ งาดำ และสำหรับทารกต้องกินนมแม่


ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครั้งละไม้น้อยกว่า 25 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครั้ง เลือกชนิดที่เป็นแอโรบิคผสมผสานกับการออกกำลังกายแบบตะวันออก เช่น ชี่กง ไท้เก็ก โยคะ และฤษีดัดตน และควรพักผ่อนให้เพียงพอ


รู้จักคลายเครียด ฝึกสมาธิ ขัดเกลา ความคิดและจิตวิญญาณ ให้รู้จักพอ มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น และรู้เห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง


เรียนรู้วิธีรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ใช้วิธีการต่าง ๆ ของวิถีสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีเหตุผล ใช้ยาเท่าที่จำเป็นเมื่อเจ็บป่วย ให้ทบทวนปัจจัยต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาแล้วทำการแก้ไขปรับปรุง เพื่อฟื้นคืนสุขภาพที่ดีโดยเร็ว


Back