ขึ้นชื่อว่า "ยา" ย่อมมีทั้ง "คุณ" และ "โทษ" ถ้าใช้ไม่เหมาะสมกับโรค, อาการ, บุคคล, ขนาด ฯลฯ การนำสมุนไพรมาใช้แก้โรคต่าง ๆ ก็ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้


ควรเริ่มกินในขนาดน้อย ๆ เช่น กินเพียงขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดที่กำหนดให้ แล้วรอดูว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายหรือไม่


อย่าใช้ยาเข้มข้นเกินไป เช่น ยาที่บอกว่าให้ต้มกินธรรมดาก็ไม่ต้องไปต้มเคี่ยว เพราะจะทำให้ยาเข้มข้นเกินขนาด จนอาจเกิดพิษได้


ควรทำความรู้จักกับสมุนไพรชนิดนั้นให้ดีพอ เช่น พิษของยา ข้อห้ามใช้ เป็นต้น


คนที่อ่อนเพลียมาก เด็กอ่อน และคนชรา ห้ามใช้ยามาก เพราะคนเหล่านี้มีกำลังต้านทานยาน้อย จะเกิดพิษได้ง่าย


เมื่อกินยาสมุนไพร 1 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ต้องเปลี่ยนยา แต่ถ้าเป็นเรื้อรัง เช่น โรคกระเพาะ หืด ท้องผูกเรื้อรัง เมื่อใช้ยาสมุนไพร 1 อาทิตย์แล้ว อาการไม่ดีขึ้น ต้องเปลี่ยนยา


Back