ชื่อท้องถิ่น

ทองหลางใบมน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina suberosa Roxb.

วงศ์

LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ


ลักษณะ

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ตามกิ่งก้านลำต้นมีหนามแหลมคม ใบประกอบ 2-3 ใบ ใบย่อยค่อนข้างกลม ป้อมโต คล้ายใบถั่วพู

การขยายพันธุ์

ใช้กิ่งปักชำ

ส่วนที่นำมาเป็นยา

ใบ และยอด

สารเคมีและสารอาหารสำคัญ

-

สรรพคุณทางยา
และวิธีใช้

เปลือก กินแก้เสมหะและลมพิษ ตำผสมข้าวสาร พอกฝีแก้ปวดแสบปวดร้อน ใช้ผสมยาอื่นกินแก้ลมกองละเอียด(เวียนหัวมัวตา)
ใบ ใช้ตำละเอียดผสมยาอื่นสุมกระหม่อมเด็กดับพิษร้อนถอนพิษไข้ สกัดเอาน้ำหยอดแก้ตาแดง