ชื่อท้องถิ่น

กะมวง (ภาคใต้) มวงส้ม (นครศรีธรรมราช) หมากโมก (อุดรธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Garcinia cowa

วงศ์

GUTTIFERAE

ชื่อสามัญ

-

ลักษณะ

เป็นไม้พุ่มถึงไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ทรงพุ่มแผ่กว้างแน่นทึบ กิ่งและลำต้นมีสีดำและเหนี่ยวมาก ใบหนาแข็งเป็นมันวาว สีเขียวเข้ม ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ดอกออกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ผลเป็นผลสดมีรสเปรี้ยว

การขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

ส่วนที่นำมาเป็นยา

ใบอ่อน

สารเคมีและสารอาหารสำคัญ

-

สรรพคุณทางยา
และวิธีใช้

-