ชื่อท้องถิ่น

มันอียาง นกนอนทะเล มันปู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glochidion littorale Bl.

วงศ์

EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ


ลักษณะ

เป็นไม้พุ่มสูง 2-3 เมตร ปลายกิ่งห้อยลง ใบเดี่ยว เรียงสลับสองข้างกิ่ง แผ่นใบรูปรีถึงรูปไข่กลับ ยาว 5-10 ซม. กว้าง 4.0-5.5 ซม. ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ปลายใบมน โคนใบสอบ เส้นแขนงใบ 5-7 คู่ ก้านใบยาว 3-5 มิลลิเมตร ดอก เล็ก สีเขียวอ่อน แยกเพศอยู่ต้นเดียวกัน ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ กลีบเลี้ยง 6 กลีบ ไม่มีกลีบดอก ผล แก่สีชมพูถึงแดง ค่อนข้างกลม มีเยื่อหุ้มสีแดง ติดที่ปลายของแกนผล

การขยายพันธุ์


ส่วนที่นำมาเป็นยา

ทั้งต้น

สารเคมีและสารอาหารสำคัญ

-

สรรพคุณทางยา
และวิธีใช้

ใบ ช่วยเจริญอาหาร ใช้เป็นยารักษาแผลในกระเพาะลำไส้
ทั้งต้น ใช้เป็นยาแก้ไข้ร้อนเย็น

ข้อควรรู้