ชื่อท้องถิ่น

เล็บครุฑฝอย (ภาคกลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyscias fruticosa

วงศ์

ARALIACEAE

ชื่อสามัญ

Ming aralia

ลักษณะ

เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร ลำต้นสีเขียวลายน้ำตาลอ่อน เปลือกนิ่ม ก้านใบสีเขียวอ่อน มีลายสีน้ำตาลไหม้หรือดำ ใบประกอบมีใบย่อยหลายใบ ปลายใบย่อยหยักละเอียด ก้านใบตรงที่ติดกับลำต้นเป็นกาบ ลำต้นแตกแขนงได้ดี จึงทำให้เป็นพุ่มแน่น หนาทึบ ดอกเล็ก ๆ เป็นช่อติดกันเป็นกระจุก

การขยายพันธุ์

โดยการปักชำ และการตอนกิ่ง

ส่วนที่นำมาเป็นยา

ยอดอ่อนและใบอ่อน

สารเคมีและสารอาหารสำคัญ

-

สรรพคุณทางยา
และวิธีใช้

ใช้ตำพอกแก้ปวดบวม อักเสบ สมานแผล ขับปัสสาวะ ระงับประสาท แก้ปวดข้อ