ชื่อท้องถิ่น

มะดัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Garcinia schomburgkiana

วงศ์

GUTTIFERAE

ชื่อสามัญ

-

ลักษณะ

เป็นไม้พุ่ม สูง 5-8 เมตร ลำต้นสีม่วงอมดำ เนื้อไม้แข็งและเหนียวมาก ใบเดี่ยวแตกออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่ยาว 5-8 เซนติเมตร ใบหนาแข็งเป็นมันและกรอบ ดอกขนาดเล็กออกที่ซอกใบตามลำต้น ผลกลมรีฉ่ำน้ำยาว 5-8 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ด 3-6 เมล็ด

การขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด และตัดชำรากที่แตกหน่อขึ้นมา

ส่วนที่นำมาเป็นยา

ใบอ่อนและใบเพสลาด

สารเคมีและสารอาหารสำคัญ

-

สรรพคุณทางยา
และวิธีใช้

-