ชื่อท้องถิ่น

ฟักเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Benincasa hispida

วงศ์

CUCURBITACEAE

ชื่อสามัญ

Wax gourd, White gourd

ลักษณะ

เป็นพืชผักประเภทเถาเลื้อย อวบน้ำ มีอายุเพียงปีเดียวหรือฤดูเดียวเถาอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง เถาแก่สีเทา ขนาดของเถาที่ปลายยอด 5-8 มิลลิเมตร มีมือเกาะยาว ที่เถาและใบมีขนอ่อนขึ้นปกคลุม ใบเดี่ยวกลมใหญ่ ขนาด 20-30 เซนติเมตร ดอกเดี่ยวสีเหลืองมี 5 กลีบ ขนาด 5-10 เซนติเมตร ผลกลมยาว ผิวผลมีขน เมื่อผลอ่อนมีขนาดยาว 20-30 เซนติเมตร มีรสจืด เมื่อผลแก่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น เปลือกหนามากขึ้นและมีนวลสีขาวเคลือบ ภายในผลมีเมล็ดจำนวนมาก

การขยายพันธุ์

โดยเมล็ด

ส่วนที่นำมาเป็นยา

ผลอ่อน ยอดอ่อน

สารเคมีและสารอาหารสำคัญ

-

สรรพคุณทางยา
และวิธีใช้

-