ชื่อท้องถิ่น

ไผ่ป่า ไผ่สีสุก ไผ่รวก ฯลฯ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bambusa sp.

วงศ์

GRAMINAE

ชื่อสามัญ

Bamboo

ลักษณะ

เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวงศ์หญ้าที่มีลำต้นสูงใหญ่ ดอก ออกเป็นช่อ เมื่อดอกแห้งแล้วต้นก็จะตายไป ขึ้นอยู่เป็นกอในป่าทั่วประเทศ ในประเทศไทยมีไม้ไผ่มากกว่า 20 ชนิด ชนิดที่มีลำต้นขนาดใหญ่ เช่น ไผ่ตง ไผ่สีสุก ฯลฯ ชนิดที่มีลำต้นขนาดเล็ก เช่น ไผ่เลี้ยง ไผ่รวก ฯลฯ

การขยายพันธุ์

โดยการแยกกอ ตัดชำกิ่งแขนง เพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ส่วนที่นำมาเป็นยา

ใบ ยอดไผ่ ราก

สารเคมีและสารอาหารสำคัญ

-

สรรพคุณทางยา
และวิธีใช้

ใบ นำมาปรุงเป็นยาขับระดู
ยอดไผ่ ทำเป็นยาขับปัสสาวะ
ราก แก้ไตพิการ ขับปัสสาวะ แก้โรคหนองใน