ชื่อท้องถิ่น

ผักหวานบ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sauropus androgynus

วงศ์

EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ

-

ลักษณะ

เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 เมตร ลำต้นสีเขียว ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน มีใบย่อย 8-20 คู่ ใบย่อยรูปหอกยาว 3-8 เซนติเมตร ดอกออกเป็นกระจุกทุกซอกใบ บานเรียงตั้งแต่โคนก้านใบไปหาปลายใบ ติดผล 1-2 ผลต่อ 1 ซอกใบ กลีบรองดอกสีม่วงแดง 6 กลีบติดอยู่จนเป็นผล ผลกลมห้อยอยู่ใต้ก้านใบ สีขาว ขนาด 1 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกเป็น 3 พู มี 3-6 เมล็ด

การขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด หรือปักชำกิ่ง

ส่วนที่นำมาเป็นยา

ราก ใบ

สารเคมีและสารอาหารสำคัญ

-

สรรพคุณทางยา
และวิธีใช้

ราก ใช้ต้มเป็นยา แก้ไข้ หรือตำให้ละเอียดพร้อมกับใบใช้พอกฝี
ใบ ปรุงเป็นยาเขียว