น้ำเต้า

ชื่อท้องถิ่น

มะน้ำเต้า (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagenaria siceraria

วงศ์

CUCURBITACEAE

ชื่อสามัญ

Bottle gourd

ลักษณะ

เป็นพืชผักประเภทเถาเลื้อย อวบน้ำ มีอายุเพียงปีเดียวหรือฤดูเดียว เถาอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง เถาแก่สีเทา ขนาดของเถาที่ปลายยอด 5-8 มิลลิเมตร มีมือเกาะยาว ที่เถาและใบมีขนอ่อนขึ้นปกคลุม ใบเดี่ยวกลมใหญ่ขนาด 20-30 เซนติเมตร ดอกเดี่ยวสีขาวมี 5 กลีบ ขนาดดอกใหญ่ 5-10 เซนติเมตร ผลกลมแบนมีขั้วใหญ่ ผิวผลเรียบเป็นมัน เมื่อผลอ่อนมีขนาด 10- 20 เซนติเมตร มีรสหวานเล็กน้อย เมื่อผลแก่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ภายในผลมีเมล็ดจำนวนมาก เมื่อแก่ และทิ้งไว้ระยะหนึ่งเนื้อภายในผลจะหายไปหมดเหลือแต่เมล็ดแก่ติดเปลือกอยู่

การขยายพันธุ์

โดยเมล็ด

ส่วนที่นำมาเป็นยา

ผลอ่อน ผลแก่ ยอดอ่อน

สารเคมีและสารอาหารสำคัญ

-

สรรพคุณทางยา
และวิธีใช้

-