ชื่อท้องถิ่น

ผักเหย ผักไห มะร้อยรู มะห่อย มะไห่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Momordica charantia L. Ssp. Charantiavar. Minima Williams et Ng

วงศ์

Cucurbitaceae

ชื่อสามัญ

Bitter Cucumber

ลักษณะ

ไม้เถา มีมือเกาะ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปฝ่ามือ กว้างและยาวประมาณ 4-7 ซม. ขอบใบเว้าเป็นแฉกลึก 5-7 แฉก ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ แยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน กลีบดอกสีเหลือง รูประฆัง ผลเป็นผลสด รูปกระสวย ผิวขรุขระ มีรสขม

การขยายพันธุ์

โดยเมล็ด ชอบขึ้นในที่ลุ่ม ชื้นแฉะ

ส่วนที่นำมาเป็นยา

ผล ใบ ราก

สารเคมีและสารอาหารสำคัญ

สาร MAP 30

สรรพคุณทางยา
และวิธีใช้

  รักษาโรคเบาหวาน : ผลและใบลวกจิ้มน้ำพริก หรือใช้ปรุงอาหารทานเป็นประจำ เป็นการลดน้ำตาลในเลือด ทางการแพทย์ใช้รักษาโรคเบาหวานมาแต่โบราณ

  แก้บิด : ใช้น้ำคั้นจากผลสด 1 แก้ว ผสมน้ำกิน

ขับพยาธิ ขับลม บำรุงธาตุ : ใช้ใบแห้งนำมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำดื่มรับประทาน หรือ ใช้ใบสด 120 กรัม ตำละเอียด คั้นเอาน้ำกิน หรือ ใช้เมล็ด 2-3 เมล็ด กิน ขับพยาธิตัวกลม

  แก้จุกเสียด แน่นท้อง บำรุงธาตุ ขับลม : ใช้ใบสดและผลสด ตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ำรับประทาน

  แก้คัน หิด และโรคผิวหนัง : ใช้ผลตากแห้งบดให้ละเอียด แล้วนำมาโรยบริเวณที่เป็นแผล

  รักษาฝี บวม อักเสบ : ใช้ผลสดตำให้ละเอียด นำไปพอกบริเวณที่เป็นแผล ลดอาการอักเสบและเป็นหนองได้ ใช้ใบแห้งบดเป็นผงชงเหล้ากิน