http://www.tungsong.com

2551

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562 2563
 

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของกรมทางหลวง โดยแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งสง)

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อย่างมีสติ และไม่ประมาท ตามมาตรการ 10 รสขม

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง กับอันดับที่ 4 ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมเทศบาลเมืองทุ่งสง กับอันดับที่ 4 ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองทุ่งสงขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์โรคที่มากับน้ำท่วม ช่วงฤดูมรสุม

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดประชุมเสวนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน(Sustainable Logistice Management)

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายกน้ำหนักสายเลือดชาวทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชั้น 2

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับโครงการจิตอาสาพลักงแผ่นดินทำความดี

เทศบาลเมืองทุ่งสง รณรงค์ลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์ อบายมุข

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญพสกนิกรชาวอำเภอทุ่งสง ร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนพสกนิกรร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสดุดีองค์อัครคีตมหาราชันย์ อัครศิลปินแห่งสยาม

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการ "รวมพลัง สร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวทุ่งสง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวง "สมเด็จพระปิยมหาราช"

เทศบาลเมืองทุ่งสง เปิดให้บริการศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ(Government Smart Kiosk)

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมเฝ้าระวังการเข้าสู่ฤดูมรสุมของภาคใต้

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง" ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 CAR FREE DAY 2017

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติการ

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหาร

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานครูเทศบาล

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมการแข่งขัน "วิทยุการบินฯมินิบอลเวล์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมประชุม "การพัฒนาคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่ 8'60"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ (แบบพ่นหมกควันและแบบละอองฝอย)

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง" ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2560

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและการขออนุญาตกิจการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560(ฉบับใหม่)

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมทำความดีงดเหล้า เข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชมคอนเสิร์ต Channel 3 Power Team Concert

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชเทียนจำนำพรรษา

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เทศบาลเมืองทุ่งสง เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรม "โครงการพลิกถุงพลิกโลก" สอดคล้องโครงการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองทุ่งสง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนในการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกาศกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ

เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันอันตรายจากฟ้าฝ่าในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ใช้มาตรการ "3 เก็บ พิชิต 3 โรค"

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2560

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่อง รับสมัครคนงานกรีดยางในฤดูกาลกรีดประจำปี 2560

จัดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง" ครั้งที่ 3 21 พฤษภาคม 2560

เชิญชวนชาวทุ่งสงต่อยอดนวัตกรรมโครงการพลิกถุงพลิกโลกคัดแยกขยะจากครัวเรือน มุ่งทุ่งสง...เมืองสวรรค์

ขอเชิญร่วมโครงการคัดกรองความดัน เบาหวาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

ขอเชิญชวนเลือกซื้ออาหารสะอาด จากร้านอาหารที่มีป้าย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)"

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลทุ่งสงคัพ(รุ่นอาวุโส 50 ปี) ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง" 23 เมษายน 2560

ขอเชิญรับชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD โครงการพลิกถุงพลิกโลก...เมืองทุ่งสง

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสงปรับลดอัตราดอกเบี้ยคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนต้อนรับเปิดเทอม

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม "ล้างทำความสะอาดส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ พร้อมกันทั่วประเทศ"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงาม

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองทุ่งสง รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

เทศบาลเมืองทุ่งสงขอประชาสัมพันธ์เรื่องอนามัยโรงเรียน ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองทุ่งสง "ทุ่งสง เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองชุมทางน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง ผาสุกอย่างยั่งยืน"

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2559

เทศบาลเมืองทุ่งสง พร้อมก้าวสู่โมเดล "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0"

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอแสดงความยินดีกับ  ๒  นักกีฬาฟุตบอลคนเก่งโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  สู่......สโมสรเลสเตอร์  ซิตี้

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลัลนา  ธาราฤดี  นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย  ประเภทเยาวชนหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๔  ปี

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย สะอาด ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าร่วมจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ

เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดกิจกรรม Big  Cleaning  Day  ปลอบขวัญ  คืนความสุขชาวนครศรีธรรมราชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบสตมวาร  ๑๐๐ วัน

เทศบาลเมืองทุ่งสง  กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน)
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของประชาชนที่มีรายได้น้อย
เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์โรคอันตรายที่มาในช่วงน้ำท่วม
เทศบาลเมืองทุ่งสง   แจ้งประชาสัมพันธ์การระมัดระวังอันตรายจากโรคฉี่หนู
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๐   "เด็กไทย  ใส่ใจศึกษา  พาชาติมั่นคง"