หน้าแรก > รายละเอียดข่าว >

 

 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและโรคภัยที่มาพร้อมกับน้ำ    
   

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เฝ้าระวังน้ำ โดยการติดตามการรายงานทางกรมอุตุนิยมวิทยา, ทางโทรทัศน์ และทางวิทยุชุมชนเมืองทุ่งสง FM 105.5 MHz และเตรียมกระสอบทรายเพื่อทำกำแพงกั้นน้ำ เคลื่อนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยง ไว้ที่สูง เตรียมอาหารจำพวก ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยา ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย เทียนไข และอื่นๆ ที่จำเป็น และควรระวังโรคภัยที่มาพร้อมกับน้ำ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคตาแดง โรคฉี่หนู และโรคอื่นๆ อีกหลายโรค เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอให้ประชาชนป้องกันระมัดระวังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและโรคภัยต่างๆ ที่มาพร้อมกับน้ำ หากเจ็บป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว เนื่องจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ต่างๆ ดังนี้

1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลเมืองทุ่งสง โทร.075-411342-3 ต่อ 127 หรือ 075-420995

2. ศูนย์ประสานงานเขต 1 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โทร.075-411368

3. ศูนย์ประสานงานเขต 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โทร.075-411660

4. ศูนย์ประสานงานเขต 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ โทร.075-411397

5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง โทร.075-411111 หรือ 075-412999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แหล่งที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงประกาศเมื่อ : 04/11/2552  16:30:23 น.