http://www.tungsong.com

รวมภาพกิจกรรมประจำปี 2560 เทศบาลเมืองทุ่งสง

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่เทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่ 1 มกราคม 2560

สถานที่ ถนนวัฒนธรรมเทศบาลเมืองทุ่งสง

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

วันที่

สถานที่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

วันที่

สถานที่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่

สถานที่ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองทุ่งสง

รับถุงพระราชทาน

วันที่

สถานที่ อาคารยินเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง

แจกถุงยังชีพ

วันที่

สถานที่ -

วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 14 มกราคม 2560

สถานที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยโรงเรียนเพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสู่ครอบครัวมีสุข

วันที่ 15 มกราคม 2560

สถานที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

คนไทยมีน้ำใจไม่ทิ้งกัน

วันที่ 15 มกราคม 2560

สถานที่ อาคารธรรมาภิบาล

พิธีสัตมวาร

วันที่

สถานที่ วัดเขาปรีดี

 

"ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง"  ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560

สถานที่ เส้นทาง สวนหลวง ร.9-อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

"ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง"  ครั้งที่ 2 "ปั่นจักรยานไปปลูกป่า" 

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

สถานที่ เส้นทางสวนหลวง ร.9-แก้มลิงบ้านหนองพุก

"ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง"  ครั้งที่ 3 "ปั่นจักรยาน ชมธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรม 5ส บริเวณน้ำตกวังปริง" 

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

สถานที่ เส้นทางมูลนิธิซำปอกง (หลวงพ่อโต) ทุ่งสง-น้ำตกวังปริง ต.ถ้ำใหญ่

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลศึกษาดูงานพอเพียงท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

วัน -

สถานที่ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

file : เอกสาร

โครงการอบรมครูและผู้บริหารมืออาชีพ(กิจกรรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น)

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

สถานที่ ห้องประชุมอาคารดำรงธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง

file : เอกสาร

กิจกรรมบูรณาการนอกสถานที่

วัน -

สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ทุ่งใหญ่) อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

file : เอกสาร

สวนพ่อพอเพียง

วัน -

สถานที่ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

file : เอกสาร

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ร่วมทำกิจกรรมวันวิชาการ อสม.

วัน -

สถานที่ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

file : -

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ร่วมทำกิจกรรมทำฝายคลองท่าแพ

วัน -

สถานที่ คลองท่าแพ

file : -

ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการอนุรักษ์ลำคลองท่าแพ

วัน -

สถานที่ คลองท่าแพ

file : -

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
        2560