1418 รบกวนเจ้าหน้าที่ : ผู้ปกครอง ( 1 )
1417 ถ้ำตลอด : คุณณี เปรมประชา ( 1 )
1416 นายกทรงชัย : ประชาชน ( 2 )