เครื่องเงินเป็นศิลปหัตถกรรมฝีมือเลิศอีกชนิดหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราชมีทั้งสายสร้อยลายสี่เสา หรือหกเสา ที่ถักด้วยลวดเงินเส้นบางเฉียบ สร้อยสามกษัตริย์ทำด้วยทอง เงิน และนาก สร้อยประดับเม็ดนโมอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชไปแล้ว หรือแม้กระทั่งเครื่องอาภรณ์ประกอบชุดละครไทย เช่นทับทรวง ปิ่นปักผม เข็มขัด และอื่น ๆ อีกมากมาย ล้วนแล้วแต่งามละเอียดประณีตจนผู้พบเห็นต้องทึ่งในฝีมือช่างเมืองนคร

        ช่างเงินเมืองนครศรีธรรมราชสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยบุรีที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาเมื่อครั้งเจ้าพระยานคร (น้อย) และมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณหน้าเมือง นอกกำแพงเมืองเก่า ช่างในตระกูลเก่าแก่ท่านหนึ่งได้เล่าว่า เดิมทีเดียวผู้คนที่อพยพเข้ามานั้นเป็นช่างทอง และได้ทำเครื่องทองไปขายในตลาด พวกในวังเจ้าพระยานครซึ่งนำช้างมาอาบน้ำในบริเวณนั้นมาเห็นเข้า จึงไปบอกแก่เจ้าพระยานคร (น้อย) นับแต่นั้นมา ท่านจึงได้เรียกช่างจากที่นี่ไปทำเครื่องทองให้เสมอ ๆ

        มาในระยะหลังนี้ ราคาทองสูงขึ้นมาก ไม่ค่อยมีผู้ว่าจ้างให้ทำ บรรดาช่างจึงหันมาผลิตเครื่องเงินแทน แต่ฝีมือและความละเอียดประณีตก็มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่าเมื่อครั้งทำเครื่องทอง เครื่องเงินของเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีชื่อเสียงแพร่หลายดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


ที่มา : นครศรีธรรมราช.  กรุงเทพฯ.  สำนักพิมพ์สารคดี,  2537, 2 หน้า.