Tradition of Nakhon Sri Thammarat        ประเพณีแต่งงานแสดงออกถึงความเจริญทางด้านวัฒธรรมของเมืองนคร ที่แสดงถึงความยินดีระหว่างฝ่ายเจ้าบ่าวกับฝ่ายเจ้าสาว

        ขั้นตอนการแต่งงาน
     1. การเกี้ยวพาราสี การเกี้ยวพาราสีฝ่ายหญิงจะเกิดฌฉพาะในงานวัดและงานประจำปีเท่านั้น ฝ่ายชายจะหาวิธีเช่น อาศับแม่สื่อ หรือไม่ใช้เสน่ห์ยาแฝด
     2. การทาบทาม เมื่อฝ่ายชายเกิดความพอใจฝ่ายหญิง ก็จะให้พ่อแม่ไปทาบทามพ่อแม่ฝ่ายหญิง เรียกว่า " แยบ " ฝ่ายหญิงอาจจะตอบเลยหรือใช้เวลา 3 วัน
     3. การสู่ขอ ถ้าฝ่ายหญิงตกลง ฝ่ายชายก็จะไปสู่ขอ โดยจัดขันหมากอย่างน้อย 1 ขันหมาก วันไปสู่ขอถ้าเป็นข้างขึ้นอาจจะเป็นวัน 7, 10 หรือ 13 ค่ำ ส่วนข้างแรมให้เลือกวัน 4,8 หรือ 14 ค่ำ โดยฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายจะเป็นฝ่ายกำหนดวัน ระหว่างที่ตัดสินใจฝ่ายหญิงต้องนำวันเดือน ปีเกิด ของฝ่ายชายและหญิงมาดูสมพงค์นาคกัน
     4. การแต่งงาน จากนั้นทั้งสองฝ่ายปรึกษาวันแต่งงาน นอกจากนี้ฝ่ายหญิงจะกำหนดสินสอด
 


พิธีสู่ขอ

        ในวันแต่งงานฝ่ายชายต้องเตรียมสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้คือ
     1. ขันมหาก 3 ขันหมาก ก้นขันหมากปูด้วยฝบเงิน ใบทอง เงินหัวขันหมากขันละไม่เกิน 100 บาท , หมากพลู
     2. ผ้าขาว
     3. เซี่ยนหมากเฒ่า
     4.ดอกไม้ ธูปเทียน
     5. ขนมต่าง ๆ โดยเฉพาะทำด้วยงา ส่วนผลไม้เช่น กล้วย อ้อย ส้ม มะพร้าวอ่อน
 

ฝ่ายเจ้าบ่าวเตรียมจัดขันหมาก

        นอกจากนี้ต้องเตรียมคนที่จะถือสิ่งของ จะจัดตามลำดับความสำคัญ
     1. ผู้อวุโส อย่างน้อย 3 คน ส่วนมากเป็นญาติผู้ใหญ่ของเจ้าบ่าว
     2. ผู้ถือขันหมาก 3 คน
     3. ขบวนผู้ถือขนม (ใช้ผู้สูงอายุ)
     4. ผู้ถือเงินสินสอดทองหมั้น
     5. เจ้าบ่าว และเพื่อนเจ้าบ่าว
     6. ขบวนถือผ้าขาว ดอกไม้ และธูปเทียน
     7. ญาติมิตร และแขกเจ้าบ่าวทั้งหมด

        เจ้าบ่าวนิยมนุ่งโจงกระเบน เหน็บกริชหัวเงินไขว้หลัง โดยเริ่มพิธีดังนี้
     1. เจ้าบ่าวยกขันหมากให้ญาติผู้ใหญ่ของตน (เป็นผู้หญิง) จากนั้นยกขบวนไปบ้านฝ่ายหญิง ฝ่ายเจ้าสาวจะไม่ย่อมให้ผ่านเพื่อเอาสิ่งของผ่านด่าน
     2. ก่อนที่เจ้าบ่าวจะเข้าบ้านเจ้าสาวจะมีการพรมน้ำมนต์ เด็ก ๆ ญาติฝ่ายหญิงจะเช็ดรองเท้าให้เจ้าบ่าว เจ้าบ่าวให้เงินตอบแทน
     3. จากนั้นคู่บ่าวาสาวจะบูชาพระ รับศีล พระสงฆ์พรมน้ำมนต์ เจ้าบ่าวถวายเครื่องบูชาวางบนหมอน 3 กอง ทำด้วยผ้าขาว แต่ละกองประกอบด้วย ดอกไม้ 3 ดอก เทียนไข 3 เล่ม เมี่ยง 3 คำ หมากพลู 3 คำ และเงิน 3 บาท
     4. เจ้าบ่าวและเจ้าสาวกราบพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่
     5. หลังจากนั้นฝ่ายเจ้าสาวยกอาหารมาเลี้ยงฝ่ายเจ้าบ่าว โดยเจ้าสาวจะป้อนอาหารให้เจ้าบ่าว อย่างละ 3 คำ เมื่อกินเสร็จเจ้าบ่าวจะมอบของขวัญเป็นการตอบแทน
     6. ญาติฝ่ายหญิงจะหาฤกษ์ดีสำหรับคู่บ่าวสาวเข้าห้องหอ เรียกว่าพิธี " การเรียงสาดเรียงหมอน "
 

ขบวนขั้นหมาก

        หลังจากแต่งงาน 3 วัน คู่สมรสจะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ทุกบ้าน เรียกว่า " ไปไหว้ " ผู้ใหญ่จะมอบของขวัญเช่น วัวหนึ่งคู่ ลูกหมู เงิน ทอง

        ปัจจุบันประเพณีแต่งงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เช่น การหาฤกษ์แต่งงานไม่เคร่งครัด ไม่มีการสมพงศ์นาค ปัจจุบันเมื่อชอบพอกันก็แต่งงานกัน
 

ประเพณีงานศพ                    ประเพณีสวดด้าน