Tradition of Nakhon Sri Thammarat        เมืองนครมีธรรมเนียมที่แสดงถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียกว่า " ธรรมเนียมการออกปาก "

        การออกปาก  เป็นธรรมเนียมที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจ การขอความช่วยเหลือหรือไหว้วาน คล้ายกับประเพณี " การลงแขก " ของภาคกลาง แต่ของชาวนครจะแสดงถึงความมีน้ำใจมากกว่า

        การออกปากเกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีใครทราบ แต่หากครอบครัวใดต้องการความช่วยเหลือ ก็จะออกปากหรือวานเพื่อนบ้านใกล้เคียง

        การออกปากเกิดจากหลายกรณีเช่น การออกปากไถนา ดำนา เก็บข้าว หามเรือน ขุดบ่อ ทำเรือน การออกปากไถนาบางแห่งเรียกว่า " ไถนาวาน " เนื่องจากวัวควายตายหรือโจรขโมย เจ้าของป่วยกระทันหัน
 

เกี่ยวกับการไถนา

        ขั้นตอนการออกปาก
       1. ผู้ออกปากจะไปเล่าความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านฟัง
       2. เพื่อนบ้านจะแนะนำว่าควรออกปาก ควรจะทำในวันไหน เพราะจะเลือกวันที่เพื่อนบ้านว่าง
       3. การบอกจะบอกต่อ ๆ ไม่จำเป็นที่ผู้ออกปากจะไปบอกทุกบ้าน
 
           
ซ้อมซอมือ 2 สาก และ 3 สาก

        ตอนเช้าเมื่อถึงวัดนัดหมายเพื่อนบ้านจะจูงวัวควายไปยังนาผู้ออกปาก ไถนาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ก็จะหยุดพัก แล้วจับกลุ่มกันคุย สูบบุหรี่ กินหมาก เจ้าภาพจะจัดหามาเลี้ยง หยุดพัก 20 นาที่ ก็จะไถนาต่อ

        ใกล้เที่ยงผู้ออกปากจะนำอาหารมาเลี้ยง เมื่อกินข้าวเสร็จ ต่างจูงวัวควาย แบกคันไถกลับบ้าน

        ธรรมเนียมการออกปากในปัจจุบันนี้มีน้อย แต่จะพบได้ในชนบท ด้วยประเพณีนี้แสดงออกถึงความเจริญทางด้านวัฒนธรรมควรที่จะหวงแหนไว้
 

ประเพณีไล่แม่มด                    ประเพณีการเกิด