สะบ้า หรือที่เรียกด้วยสำเนียงปักษ์ใต้สั้นๆ ว่า "บ้า" เป็นกีฬาพื้นเมืองอย่างหนึ่งที่นิยมเล่นกันในภาคใต้ โดยเฉพาะในเทศกาลสงกานต์ ในสมัยก่อนจะเล่นกันแทบทุกหมู่บ้านถือเป็นกีฬาคู่เทศกาล

         การละเล่นสะบ้าเล่นกันมานับร้อยๆ ปี ดังปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง "พระรถเมรี" ซึ่งแต่งโดย นายเรือง นาใน กวีชาวเมืองนครศรีธรรมราช ครั้งสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระรถเสนพระเอกของเรื่องก็เล่นสะบ้าพนันกับนายโคบาล แสดงว่าสมัยนั้นเล่นสะบ้าแพร่หลายกระทั้งหมู่เจ้านาย

         ปัจจุบันการเล่นสะบ้าเหลือน้อยเต็มที แม้แต่ในเทศกาล สงกรานต์ก็ไม่ค่อยนิยมเล่นกันเหมือนสมัยก่อน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีกิจกรรมซึ่งสนุกกว่า ลูกสะบ้าที่ใช้เล่นก็หายาก อนึ่ง เนื่องจากการเล่นสะบ้าส่วนใหญ่เป็นการเล่นพนัน ซึ่งทางราชการถือว่าผิดกฎหมาย อนุญาตให้เล่นได้เฉพาะสะบ้า หลากเท่านั้น จึงทำให้การเล่นสะบ้าเสื่อมความนิยม

[ลานและอุปกรณ์การเล่นสะบ้า]  [ประเภทการเล่นสะบ้า]  [ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการเล่นสะบ้า]


เพลงบอก


วัวชน