เครื่องมือในการเล่นมีสากตำข้าว 4 อัน คนเล่นครั้งละ 3 คน ในจำนวนนี้เป็นคนถือสาก 2 คน เป็นคนกระโดดอีก 1 คน ต้องวางสากลงกับพื้นตามยาว 2 อันก่อน ส่วนอีก 2 อันสำหรับคนถือไว้ วางขวางลงบนสากซึ่งวางอยู่ก่อนแล้ว ผู้ถือสากต้องนั่งยองๆ ลงจับหัวสากอันบนไว้มือละสาก ข้างละคน เวลากระทบสากเข้าหากันต้องนับจังหวะดังนี้

           ให้ยกสากอันบนทั้งสองห่างออกไปนิดหน่อยแล้วกระแทกลงกับที่ คือกระแทกลงกับสากที่วางอยู่กับพื้น

           ผู้ถือสากทั้งสองคน จะต้องยกสากกระแทกและกระทบกันตามจังหวะนี้เสมอ ส่วนผู้กระโดดก็กระโดดเข้าออกในระหว่างสากทั้งสอง เวลาสากกำลังกระทบกันและแยกจากกัน ในครั้งแรกกระโดดเข้าเท้าเดียวก่อน แล้วจึงกระโดดเท้าคู่ต่อไป ในเวลากระโดดนี้ ผู้กระโดดต้องงแสดงท่าตลกขบขันไปในตัวด้วย และต้องกระโดดกลับหน้ากลับหลังให้รวดเร็วถ้าถูกสากกระทบเท้า ผู้กระโดดต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้ถือสาก ให้ผู้ถือสากคนก่อนมาเป็นผู้กระโดดต่อไป เปลี่ยนกันจนครบสามคน


          กีฬาชนิดนี้แข่งขันกันเป็นพวกๆ ละ 3 คน พวกใดไม่ถูกสากกระทบเท้านับเป็นชนะ กำหนดระยะเวลาการแข่งขันคือ ผู้ที่กระโดดถ้าไม่ถูกสากกระทบ ต้องกระโดดไปจนเหนื่อยจึงหยุด และให้คนอื่นกระโดดต่อไปอีก เปลี่ยนกันจนครบสามคน


          ผู้ที่ถือสากต้องยกสากเข้ากระทบกันให้เป็นจังหวะเสมอ ผู้กระโดดต้องทำท่าทางตลกขบขัน รวดเร็ว และว่องไว พวกใดกระโดดได้เช่นนี้และไม่ถูกสากกระทบเลยทั้งสามคนถือว่าเป็นทีมชนะ


เพลงคำตัก

home


เพลงนา