พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒

        ในการพูดเช่นนี้ ก็ได้เชิญให้ท่านทั้งหลายนั่งเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว เพราะเห็นว่าถ้าหากยืนอยู่ก็จะเมื่อยล้ากัน เพราะว่าบางทีก็พูดนาน ผู้พูดเองแต่ก่อนนี้ ถ้านั่งพูด พูดไม่ออก แต่ว่ามาเดี๋ยวนี้ถ้ายืนพูด พูดไม่ค่อยออก เพราะมันเมื่อย ก็เลยตกลงกันว่าทั้งผู้ฟังทั้งผู้พูดนั่ง นั่งอยู่ก็จะได้พูดได้นาน ถ้านานก็คงไม่มีใครว่า นอกจากบางคนก็อาจหลับโงกไปบ้าง

        ก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาให้พรเนื่องในโอกาสจะครบวันเกิดในคราวนี้ และที่นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวคำอำนวยพรในนามของท่านทั้งหลาย ก็ขอสนองพรด้วยความจริงใจ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แต่ละท่านได้ปฏิบัติงานต่างๆ เป็นผลดีเป็นผลสำเร็จ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง

        แต่ละปีๆ ก็มีผู้มาให้พรให้เจริญ เมื่อก่อนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจเพื่อที่จะปฏิบัติงานต่อไป แต่เมื่อหลายๆปีเข้ามันก็เจริญขึ้นมาก ก็เลยทำให้นึกถึงว่าคนเราเวลาอายุมากขึ้นก็เหมือนถังน้ำ มันเต็มเข้าทุกที พูดถึงถังน้ำที่เต็มขึ้นทุกทีถ้าเก็บน้ำเอาไว้ได้ก็ดี คือหมายความว่า ได้มีประสบการณ์ ได้เห็นอะไรต่ออะไรมามาก ทำให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น แต่เมื่อถังน้ำนั้นเก่าแก่ บางทีก็รั่วบ้าง บางทีก็เก็บน้ำไม่ได้ หรือบางทีก็ล้นไปบ้าง คนเราก็เหมือนกัน เวลาอายุมากขึ้นก็เหมือนถังน้ำที่เก่าแก่ บางทีอะไรต่ออะไรเข้ามา มันก็เก็บไม่อยู่ เห็นอะไรมาก็ลืม มีอะไรที่ควรจะจำไว้ก็จำไม่ได้นานๆ ไปถังน้ำนั้นก็จะรั่วยิงขึ้น ฉะนั้นก็จะต้องระวัง ในการซ่อมแซม และปะให้ถังน้ำนั้นอยู่ดีไม่รั่วมากเกินไปแต่ว่าถ้าถังน้ำนั้นไม่รั่วเลยและใหญ่โต สิ่งที่เห็นที่พบปะและได้เผชิญก็มากขึ้นทุกที จำนวนสิ่งของที่เข้ามาก็มีอะไรๆ ปะปนเข้าไปมาก ทำให้วุ่นวายใจ บางทีคนเรา เวลาเห็นอะไรๆ ดีมากๆ ก็มีความปลื้มใจมาก เมื่อมีความปลื้มใจมาก บางทีก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยานั้นก็ออกมาในรูปความวุ่นวายใจ หรือความไม่สงบใจ ความไม่เข้มแข็งความไม่เข้มแข็งนั้น ความไม่สงบใจนั้น ความวุ่นวายใจนั้นก็จะทำให้ถังน้ำรั่ว ทำให้ถังน้ำแตกพังลงก็เหมือนคนบางคนต้องทนอะไรมากก็เรียกว่าตบะแตก คือทำให้ไม่สามารถที่จะทำอะไรเลย แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์คนเราทุกคนก็อายุมากขึ้นทุกวัน หนึ่งวันสองวัน ก็อายุมากขึ้นหนึ่งวันสองวัน จะต้องฉุดจิตใจให้แข็งแรงให้ไม่มีความวุ่นวาย สามารถที่จะเลือกทำอะไรต่ออะไรด้วยความระมัดระวังตัว คือคิดด้วยสติสัมปชัญญะที่ดี อันนี้ก็เป็นข้อสำคัญ

        ที่พูดอย่างนี้ ในที่ประชุมนี้ ก็เพราะว่าที่ประชุมนี้ ประกอบด้วยคนหลายประเภท เกือบจะเรียกว่าเป็นคนที่เป็นตัวอย่างของคนในประเทศ ส่วนละเล็กละน้อย มีทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ทั้งข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบุคคลที่เป็นเอกชนที่เป็นพ่อค้า ทีเรียกว่าพ่อค้าประชาชน และเป็นทั้งเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เป็นทั้งผู้ที่ศึกษาในขึ้นอุดมศึกษา มีทุกอย่าง นอกจากนั้นยังมีพวกที่มาจากองค์การต่างๆหรือชมรมสมาคม มูลนิธิ มาจากคณะ เช่น ลูกเสือชาวบ้าน ไทยอาสาป้องกันชาติ หรือกลุ่มพัฒนาต่างๆ กลุ่มเพื่อการพิเศษต่างๆทุกคนย่อมต้องมีความคิดที่ดี ย่อมจะต้องเป็นห่วงในการงานที่ตัวกำลังทำอยู่แต่เมื่อมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะพูดกันว่า แต่ละคนมีหน้าที่งานการ ทั้งในด้านส่วนตัว ทั้งในด้านส่วนรวม และทุกคนจะต้องทราบว่า มีคนอื่นด้วย ซึ่งเขาก็จะต้องทำในงานการของตัวเขา และในงานของแต่ละคนนั้น ก็จะต้องอาศัยงานของคนอื่นด้วยปัจจุบันนี้ พูดกันว่ามีปัญหารอบด้าน ปัญหานั้น ถ้าพูดถึงประเทศของเราก็มีเรื่องต้องรักษาความเรียบร้อยสงบความก้าวหน้ามั่นคงของประเทศ ถ้าดูในโลกก็เห็นได้ว่าความวุ่นวายนานาประการ ทั้งในด้านที่มนุษย์ทำ ทั้งในด้านที่ธรรมชาติทำ ในระยะหลังๆ นี้ก็ดูได้ว่ามีภัยธรรมชาติทั่วโลก และอุบัติภัยด้านต่างๆ เช่นในด้านคมนาคม รถไฟชนกันเรืออับปาง เรือบินหล่นลงมาก็มีทั้งนั้น รู้สึกว่ามีมากกว่าก่อนนี้

        ฉะนั้นทุกอย่างนี้ก็ทำให้พวกเราทุกคนในฐานะพลโลกมีความหนักใจมาก ความหนักใจนี้ก็ออกมาในรูปต่างๆบางคนก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องยุ่งยาก ก็ต้องทำอย่างนั้นๆ อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าต้องทำอย่างนั้นๆ ข้อนี้ก็เป็นอุบัติภัยอีกอย่างหนึ่ง คือการถกเถียงกันข้างๆ คูๆ คือต่างคนต่างๆไม่รู้ ก็คล้ายๆกับเรื่องคนตาบอด ที่เขาคลำหางช้างบ้าง ขาช้างบ้าง ช้างนี้รูปร่างเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบ ถกเถียงกันใหญ่ ตกลงกันไม่ได้ แต่หากเราพยายามปรับความเข้าใจกัน ก็คงจะได้ผลดี และคนเราก็จะสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ทุกคน สำหรับชาติ ก็จะสร้างให้ดีให้ปลอดภัยได้สำหรับโลก ก็จะรักษาโลกนี้ให้ดีได้

        เมื่อเร็วๆ นี้ เกิดคิดขึ้น หรือควรพูดว่าได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องหนึ่งซึ่งเขาเดือดร้อนกันทั่วโลก คือ ความเดือดร้อนที่ทุกคนจะต้องประสบ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รู้ แล้วคนที่รู้ บางทีก็โวยวาย ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมากปัญหานี้ เคยได้พูดถึงที่อื่นมาแล้ว เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งกำลังวุ่นวายกันมาก ทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อย ทั้งผู้ที่อยู่ในทวีปยุโรป อเมริกา เอเซียก็พูดกันทั้งนั้น คือ ปัญหาว่า สิ่งแวดล้อมจะทำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงไปบางคนเขาบอกว่า ฝรั่งมาชี้หน้าและพูดว่า "นี้ บางกองนี้ก็จะอยู่ใต้ทะเลภายในไม่กี่ปีน้ำก็จะท่วม" ความจริงเราก็รู้อยู่แล้วว่า กรุงเทพฯ น้ำท่วม แต่เขาบอกว่า น้ำจะท่วมจากทะเล เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เขาบอกว่าเพราะว่ามีสารคาร์บอนขึ้นไปในอากาศมาก จะทำให้เหมือนเป็นตู้กระจกครอบ แล้วโลกนี้ก็จะร้อนขึ้น เมื่อโลกนี้ร้อนขึ้น มีหวังว่าน้ำแข็งจะละลายลงทะเล และรวมทั้งน้ำในทะเลนั้นจะพองขึ้น เพราะสิ่งของที่ร้อนขึ้นย่อมมีการพองขึ้น ปริมาตรก็มากขึ้น เมื่อน้ำพองขึ้น ก็จะทำให้ที่ต่ำ เช่น กรุงเทพฯ ถูกน้ำทะเลท่วม อันนี้เป็นเรื่องเขาว่า ก็เลยสนใจว่าเรื่องเป็นอย่างไร จึงได้ข้อมูลมาว่า สิ่งที่ทำให้คาร์บอน (ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์) ในอากาศ เพิ่มมากขึ้นนั้น มากจากการเผาเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ในดินและจากการเผาไม้ ซึ่งตามตัวเลข จำนวนคาร์บอนในอากาศนี้… ไม่ทราบว่าท่านจะจดจำได้หรือไม่ เพราะว่าพูดไปอย่างนี้อาจจดจำไม่ได้ แต่บอกได้ว่าในอากาศนี้มีสารคาร์บอน มี คาร์บอนอยู่เดี๋ยวนี้จำนวน 700 พันล้านตัน โดยประมาณ (700 พันล้าน ก็คือเจ็ดแสนล้านนั่นเอง แต่เมื่อนับเป็นจำนวน พันล้าน ซึ่งฝรั่งเรียกว่า "บิลเลี่ยน" จึงพูดไป 700 พันล้าน)

        คราวนี้ การเผาเชื้อเพลิง เช่น ถ่าน ถ่านหิน น้ำมัน เชื้อเพลิง อะไรๆ ต่างๆ เหล่านี้ ทั้งหมดทำให้คาร์บอนขึ้นไปในอากาศจำนวน 5 พันล้านต้นต่อปี แล้วก็ยังมีการเผาทำลายป่าอีก 1.5 พันล้านตัน รวมแล้ว เป็น6.5 พันล้านตัน ถ้าขึ้นๆไปอย่างนี้ ก็เท่ากับเกือบสิบเปอร์เซนต์ ของจำนวนที่มีอยู่แล้วในอากาศ ถ้าไม่มีอะไรที่จะทำให้จำนวนของสารนี้ในอากาศลดลง ก็จะทำให้สารนี้กลายเป็นเหมือนตู้กระจกครอบ ทำให้โลกนี้ร้อนขึ้น ก็เกิดเรื่องยุ่งตามที่ได้กล่าวแล้วพูดกันว่าต้นไม้ทำให้จำนวนคาร์บอนมีน้อยลงได้ ก็เป็นความจริง ต้นไม้ทั่วโลกในปัจจุบันนี้ กินคาร์บอนได้ในอัตรา 110 พันล้านตัน (แสนหนึ่งหมื่นล้านตัน) ต่อปี ก็เป็นอันว่าถ้าเป็นเช่นนั้น ก็สบายใจได้ แต่ว่าถ้าเราดูต่อไปอีกต้นไม้นั้นเองมันกำไรเพียงครึ่งเดียว ในครึ่งนี้ยังมีดินหรือสิ่งที่กำลังสลายตัวต่างๆ ที่จะส่งคาร์บอนขึ้นไปในอากาศอีก 54.5 พันล้านตัน (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยล้านตัน) ลงท้ายก็จะได้กำไรเหลือเพียงห้าร้อยล้านตัน ฉะนั้นถ้าดูแล้ว ยังขาดทุนอีก 6 พันล้านตัน มีอีกอย่างหนึ่ง ก็คือทะเล ทะเลนั้น เขาจะส่งคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปบนฟ้า 90 พันล้านตัน(เก้าหมื่นล้านตัน) แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ดูดคาร์บอนจากอากาศมา 93 พันล้านตัน (เก้าหมื่นสามพันล้านตัน) ที่เขาส่งออกไปนั้น เก้าสิบ ที่เขาดูดลงมา เก้าสิบสามหมายความว่าเขาทำกำไรให้ 3 พันล้าน ถ้าบวกทั้งหมด เป็นอันว่ายังมีการเพิ่มคาร์บอนในอากาศ 3 พันล้านตัน ทุกปีๆ อันนี้ทำให้นักวิชาการเขาเดือดร้อน วิธีแก้ไขก็คือ ต้องเผาน้อยลง และต้องปลูกต้นไม้มากขึ้น

        นี้ก็เป็นตัวเลข ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็คงปวดหัว แต่คงหาผู้ที่จะเขียนตัวเลขเหล่านี้ให้ได้ ก็เป็นอันว่าปัญหามันมีจริง ว่าเราจะประสบความเดือดร้อน ความเดือดร้อนก็จะมีในรูปน้ำท่วมอย่างที่เขาว่า แต่ข้อนี้ก็ยังไม่แน่ใจนัก เพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น ก็จะทำให้น้ำนั้นระเหยมากขึ้น เมื่อน้ำระเหยมากขึ้น ก็จะทำให้อุณหภูมิ ก็จะทำให้น้ำนั้นระเหยมากขึ้นเมื่อน้ำระเหยมากขึ้น ก็จะทำให้อุณหภูมิลดลงมา ถ้าหากอยากจะขู่ท่านทั้งหลายว่า สถานการณ์แย่มาก ก็พูดว่ากรุงเทพฯน้ำท่วมแน่ สภาพของคนจะแย่ จะสูญพันธ์ไปในไม่ช้าไม่นาน แต่ว่าถ้าหากอยากจะปลอบใจ หรืออยากจะ

        หาทางแก้ไข ก็ปลอบใจได้ว่า อุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้น้ำระเหย น้ำระเหยทำให้เย็นลง อากาศก็เย็นลง แล้วปัญหาอื่นๆ ก็ไม่ยุ่ง เพราะว่าถ้าระเหยไปมากน้ำก็ไม่ท่วม ก็เป็นอันว่ายังไม่หมดหวัง

        ทั้งหมดนี้ ถ้าหากแต่ละคนที่เป็นผู้ชอบศึกษา และชอบออกความเห็น ขอบมาขู่ชาวบ้าน หรือผู้ปกครองประเทศก็ต้องเป็นคนมีความรู้ก่อน คือผู้ที่จะมาขู่ต้องมีความรู้ ผู้ที่รับฟังการขู่ ก็ต้องมีความรู้ เพื่อที่จะไม่ให้ความหนักใจในระดับโลก ความหนักใจในเรื่องจะเป็นหรือตายนี้ กลายมาเป็นความรู้สึกหวาดกลัว หรือเกิดความยุ่งยาก ยุ่งเหยิงถึงขั้นที่จะปะทะกันเลย อย่างเช่นที่จะบอกว่าถ้าไม่ฟังก็จะเดินขบวน จะมาขัดขวางการจราจร อะไรต่างๆ อย่างนี้มันอันตรายมาก เพราะว่าถ้าเราเอาอะไร แม้ที่มีความจริง น่าหนักใจจริง แต่ว่านำมาก่อสิ่งที่ยิ่งน่าหนักใจ และสิ้นเปลืองเราก็อยู่ไม่ได้ โลกก็อยู่ไม่ได้

        อาจเป็นข้อนี้เองที่ทำให้เกิดนึกมาพูดเรื่องคาร์บอน เรื่องจะร้อน จะเย็น น้ำจะท่วมไม่ท่วม เพราะว่าถ้าหากว่าเรามาศึกษาอย่างใจเย็น อย่างมีเหตุผลแล้ว ก็จะหาทางแก้ไขได้ หรืออย่างน้อยก็ให้พยายามแก้ไข มันจะดีกว่าที่จะมาขัดแย้งกัน แล้วเมื่อขัดแย้งกัน ก็มักก่อเกิดปัญหาใหม่ คือ ปัญหาการเดินขบวนที การประท้วงที การจราจรวุ่นวายเป็นต้น แล้วก็ทำให้ผู้ที่รับผิดชอบปวดหัว เลยไม่ต้องคิดแก้ไขอะไร ต้องมาคิดแก้ไขแต่สิ่งวุ่นวาย ที่มีขึ้นมาใหม่ โดยใช่เหตุ เรียกว่าเสียแรงเปล่าๆ แล้วเมื่อเสียแรงเปล่าๆ นี้มันก็เรียกว่าสิ้นพลังงาน เมื่อสิ้นพลังงานแล้ว คนเราก็หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปมากขึ้น มากกว่าคนที่ใจเย็นๆ ก็ทำให้ปัญหาที่เราเป็นห่วงแต่เดิมเพิ่มขึ้น ฉะนั้นที่พูดอย่างนี้ ก็เพราะเห็นว่าในที่นี้มีผู้ที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจในการศึกษาขั้นต่างๆ ในสาขาต่างๆ ซึ่งปัญหาที่พูดนี้ก็เกี่ยวข้องกับทุกสาขา เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของโลกมนุษย์ ข้อต่างๆ เหล่านี้ก็เกี่ยวพันกัน พาดพิงไปถึงปัญหาอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว

        วันก่อนนี้เราพูดถึงปัญหาว่าเมืองไทยนี้ อีกหน่อยจะแห้ง ไม่มีน้ำเหลือ จะต้องไปซื้อน้ำจากต่างประเทศ ซึ่งก็อาจเป็นได้ แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่าถ้าคำนวณดู น้ำในประเทศไทยที่ไหลเวียนนั้น ยังมีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารให้ดี ถ้าบริหารให้ดีแล้ว มีเหลือเฟือ มีตัวเลขแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ไปแยกแยะตัวเลข เหมือนที่ได้แยกแยะตัวเลขของคาร์บอนน้ำนั้นน่ะ ในโลกมีมาก แล้วที่ใช้จริงๆ มันเป็นเศษหนึ่งส่วนหมื่นของน้ำที่มีอยู่ อาจไม่ถึง ก็ต้องบริหารให้ดีเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำ น้ำนี้จะต้องใช้ให้ดีคือน้ำนั้นมีคุณอย่างที่เราใช้น้ำสำหรับบริโภคน้ำสำหรับการเกษตรน้ำสำหรับการอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้ ต้องใช้น้ำที่ดี หมายความว่า น้ำที่สะอาด

        น้ำมีมากในโลก เป็นน้ำทะเลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะใช้อย่างนี้ไม่ได้ แล้วนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ ที่กำลังมีมากขึ้น ก็คือน้ำเน่า จะต้องป้องกันไม่ให้มีน้ำเน่า น้ำเน่าจะมีอยู่อยู่เสมอแต่อย่าให้น้ำเน่านั้นเป็นโทษมากเกินไป ฉะนั้นนี้เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่เราจะต้องปฏิบัติ แล้วก็ ถ้าไม่จัดการโดยเร็ว เราก็จะนอนอยู่ในน้ำเน่า น้ำดีจะไม่มีใช้ แม้จะไปซื้อน้ำจากต่างประเทศมา ก็กลายเป็นน้ำเน่าหมด เพราะว่าเอามาใช้โดยไม่ได้ระมัดระวัง

        ถ้าเรามีน้ำ แล้วมาใช้อย่างระมัดระวังข้อหนึ่ง และควบคุมน้ำที่เสียอย่างดีอีกข้อหนึ่ง ก็อยู่ได้ เพราะว่าภูมิประเทศของประเทศไทย "ยังให้" ใช้คำว่า "ยังให้" ก็หมายความว่ายังเหมาะแก่การอยู่กินในประเทศนี้ ไม่ใช่ไม่เหมาะประเทศไทยนี้เป็นที่ที่เหมาะมากในการตั้งถิ่นฐาน แต่ว่าต้องรักษาเอาไว้ไม่ทำให้ประเทศไทย ซึ่งเป็นสวนเป็นนากลายเป็นทะเลทรายก็ป้องกันได้ ทำได้

        พูดกันว่า ถ้าหากไปทำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำก็จะไปทำลายป่า ทำให้เสียหายกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ผู้ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็พูดอย่างนั้น อันนี้เป็นความจริง ถ้าไปทำลายป่าแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือสนามกอล์ฟ หรือการท่องเที่ยว หรือการลักลอบตัดป่า เป็นต้น ดังนี้ข้อเสียมันเพิ่มขึ้นได้จริง แต่ว่าถ้าหากไปทำในที่ ที่เหมาะสม คำนวณได้ว่าผลเสียในการตัดไม้ส่วนหนึ่งจะคุ้มกับผลได้ คือเช่นที่บอกว่าตัดต้นไม้นั้น ทำให้คาร์บอนขึ้นไปในอากาศเป็นจำนวนเท่านั้นๆ ทำให้เกิดความระเหยของน้ำเท่านั้นๆ เราก็จะต้องมาเลือกดูว่าจะรักษาป่าไว้ หรือจะต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

        เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เราจะต้องใช้อย่างหนึ่งอย่างใด อย่างมีผู้เสนอให้ไปซื้อถ่านหินจากออสเตรเลียมาสร้างโรงไฟฟ้าใช้ไอน้ำ คือใช้ถ่านหินมาเผา เพื่อที่จะทำความร้อนและขับเทอร์ไบน์ให้เป็นไฟฟ้า คำนวณดู ที่เราจะต้องซื้อถ่านหินจากประเทศออสเตรเลียมา ก็เสียเงินทองเท่าไหร่ มาเผาแล้วจะออกมาเป็นคาร์บอน เวลามาเผาสำหรับหมุนกังหัน จะต้องเกิดคาร์บอน ขึ้นไปเท่าไหร่ เปรียบเทียบกับที่จะเสียพลังการกำจัดคาร์บอนจากต้นไม้สัก 3 - 4 ต้นนั้นน่ะ มันคุ้มหรือเปล่าถ้าทำไฟฟ้าด้วยพลังน้ำที่ไม่ต้องตัดต้นไม้ เพียงแต่ตัดต้นหญ้าก็คงไม่เสียหายพูดอย่างนี้ก็อาจฉงนว่าจะทำที่ไหน ไปคิดเอาเอง ว่าที่ไหนทำได้ มันมีที่ที่จะทำได้ รวมทั้งน้ำที่จะกักเอาไว้ ปล่อยออกมาทำไฟฟ้า และปล่อยออกมาทำการเพาะปลูกในที่ที่อย่างน้อย 200,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบันนี้รกร้างว่างเปล่าเพราะว่าไม่มีน้ำเมื่อรกร้างว่างเปล่าอย่างนั้น ก็ทำให้เสียเศรษฐกิจไปแยะ จะต้องสงเคราะห์ชาวนา ชาวสวนที่เป็นเจ้าของที่เหล่านั้น ลงท้ายพวกนั้นก็จะต้องขายที่ กลายเป็นทำให้ราคาของที่ดินแพงขึ้น ก็เป็นปัญหาอีกต่อไปแล้วผู้ซื้อที่ดินนั้นก็จะอยากไปประกอบอุตสาหกรรมที่นั่น เมื่อมีอุตสาหกรรมที่นั่นก็จะต้องมีน้ำ ก็จะต้องขุดน้ำบาดาล หรือต้องทำโครงการนำน้ำมา เสียเงินเป็นหลายล้าน เป็นหมื่นเป็นแสนล้าน ฉะนั้นถ้าหากว่าที่ดินเหล่านั้นจะมาใช้สำหรับการเกษตรได้โดยเหมือนว่าได้เปล่า รู้สึกว่าควรจะทำ แต่ถ้าไปทำ ก็จะมีผู้ที่คัดค้านว่าในการทำต้องไปตัดต้นไม้ ในข้อนี้ถ้าพิจารณาแล้ว ที่เขาคัดค้านไม่ให้ตัดต้นไม้ เพระเหตุใด เขาก็ต้องคิดดูเหมือนกันว่าเราต้องการไฟฟ้า แล้วเราเผาถ่านหิน ก็จะเสียหายไป เท่าใด เปรียบเทียบกับการตัดต้นไม้ไม่กี่ต้น

        พูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็งง วันนี้มีแต่งง เพราะวันนี้ไปถึงสิ่งแวดล้อมขั้นโลก แต่ก่อนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศ เดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลก ก็เป็นความรับผิดชอบมีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคง เป็นประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมา จะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคง เป็นประเทศที่ดี อย่างนั้นอย่างนี้ เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้น ทั้งนี้ก็เชื่อว่า เป็นความดีของประเทศไทย ถ้ามีความเลวก็จะต้องรักษาความดี ที่ไหนที่ไม่มีความดีก็จะต้องสร้างความดี ที่ไหนมีความเลวก็ต้องระงับความเลว ที่ไหนที่มีความดีแล้ว ก็ต้องรักษาความดี อันนี้เป็นหลักแต่ว่าถ้าเรามีความดีอยู่แล้ว แล้วก็ทำลายความดีนั้น มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่เลว - มันก็เลวอยู่ในตัว- แต่น่าเสียดายถ้าเรามีของดีแล้ว เราต้องรักษา และส่งเสริมความดีในของดีนั้นให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

        คราวนี้ถึงได้พูดในปัญหาที่เรียกได้ว่าฟังแล้วปวดหัว เพราะว่าเป็นตัวเลยที่หมุนไปหมุนมา ดูเหมือนว่าไม่เข้าใจกันว่าทำไม พูดอย่างนี้ แต่ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความจำดี เอาที่พูดนี้ไปพิจารณาว่า จริงหรือไม่จริง แล้วถ้าอยากจะทราบว่ามีตัวเลขที่ไหน ผู้ที่เป็นเจ้ากระทรวง ก็ไปถามที่กระทรวง มีตัวเลขเหล่านี้ทั้งนั้นเกือบทุกกระทรวง คนที่อยากทราบข้อมูลต่างๆจะไปถามครูบาอาจารย์ก็ได้ ครูบาอาจารย์เหล่านี้ แต่ละคนๆ มีความรู้ในเมืองไทยมีคนมีความรู้เยอะแยะ เพียงแต่ให้ไปถามท่าน เมื่อถามท่านแล้ว นำความรู้ที่ท่านทั้งหลายให้มา มาโยงกัน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาส่วนรวมก็คงจะสามารถปฏิบัติงานได้ แล้วก็ทำให้พยุงรักษาประเทศชาติให้ก้าวหน้าเจริญได้

        ได้พูดถึงตรงนี้ก็คงพอสมควร เพราะว่าจะเป็นการบ้านได้สำหรับไปคิดตลอดปี ถ้าไม่พอท่านก็ไปคิดใหม่ ไปคิดเพิ่มเติม แล้วปีหน้าจะได้เพิ่มเติมให้ได้ แต่ว่าปีหน้า เราแต่ละคนก็ต้องรักษาถึงแต่ละถังไว้ให้ดี เพื่อที่จะไม่ให้รั่วได้ทราบอะไรเข้าไป ไม่ให้รั่วออกมาเฉยๆ คือคนเรา ถ้าหากฟังอะไรเห็นอะไรมาแล้ว ปล่อยให้รั่วออกมาหมด ก็น่าเสียดายแต่ว่าคนไหนที่สามารถจะเก็บเอาไว้ได้ แล้วนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ ก็เป็นผู้ที่มีประโยชน์ และเป็นผู้ที่จะมีความสุข และมีความพอใจ

        ที่ท่านทั้งหลายมาในวันนี้ ก็มาให้พรให้เจริญ คงหมายความว่า ให้รักษาถังไว้ให้ดีๆไม่ให้รั่ว ที่จริงบางเวลาเห็นอะไรฟังอะไรแล้ว มันชักจะคลอน มันปวดหัวก็หมายความว่ามันคลอน แต่ว่าถ้าคิดดีๆ แล้วก็ซ่อมแซมให้ดีได้มันก็หายปวดหัวที่ท่านมาให้พรให้เจริญ ก็เหมาเอาว่า ท่านจะมาให้พร ให้สามารถซ่อมแซมถึงให้แข็งแรง ก็เช่นเดียวกัน ก็ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาและซ่อมแซมถังไว้ให้ดีให้ตลอดด้วย เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหา คือเข้าใจก่อน และแก้ไขปัญหาดังที่ได้เปรยไว้ อย่างหนักในวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบความดี ความเจริญ และความสำเร็จทุกประการ