การปกครอง
           ประเทศเยอรมนีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทวีปยุโรปตอนกลาง มีพื้นที่ 357,000 ตารางกิโลเมตร ระหว่างปีพ.ศ. 2492-2533 ประเทศเยอรมนีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตก แต่ในปี พ.ศ. 2533 ประเทศเยอรมนีทั้งสองก็กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง เยอรมนีมีพรมแดนติดกับประเทศโปแลนด์ สาธารณรัฐเชก ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เมืองหลวงกรุงบอนน์เป็นเมืองหลวงของเยอรมนีจนถึงปีพ.ศ. 2534 เมืองหลวงในปัจจุบันคือ กรุงเบอร์ลิน
           แต่สถานที่ที่สำคัญของรัฐบาลก็ยังคงตั้งอยู่ในกรุงบอนน์ กล่าวกันว่าใช้เวลาถึง 12 ปี ในการย้ายสถานที่เหล่านี้ไปยังกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ปกครองในระบบสาธารณรัฐ ชื่อว่า "ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Bundesrepubilk Deutschiand)
           ประมุขของประเทศคือ ประธานาธิบดีหัวหน้ารัฐบาลคือ นายยกรัฐมนตรี รัฐสภาประกอบด้วย 2 สภา คือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจสูงสุดและวุฒิสภาซึ่งเป็นตัวแทนจากการเลือกตั้งของรัฐต่างๆ
           เพลงชาติเยอรมนี มาจากบทกลอนบทที่ 3 ของดอย์ชแลนด์ลีด (Deutschlandlied) แปลว่า บทเพลงของประเทศเยอรมนี แต่งทำนองโดยโจเซฟ ไฮเดน (Joseph Haydnx) ในปีพ.ศ.2340 ผู้ประพันธ์เนื้อร้องคือ ฮอฟมันน์ ฟอน ฟาลเลอร์เลเบน (Hoffmann Von Fallersleben) เมื่อปีพ.ศ. 2384 และในปีพ.ศ. 2465 บทกลอนบทนี้ได้กลายเป็นเพลงประจำชาติของเยอรมนีมาจนถึงทุกวันนี้
Back