http://www.tungsong.com

 
ความเป็นมา
โครงสร้างการดำเนินงาน
บุคลกร
การพัฒนาศักยภาพ
ฐานกิจกรรมการเรียนรู้

สถานีชุมทางลดโลกร้อน

ฐาน "ปาเป้ากำจัดCO2"

ฐาน "บันไดงูพลังงาน"

ฐาน "ต้นไม้มหัศจรรย์"

ฐาน "แยกขยะ ลดโลกร้อน"

บริการชุมชน
ระเบียบการใช้ และการให้บริการ
ข้อควรปฏิบัติ
สถิติผู้มาเข้าร่วม
 

ฐานต้นไม้มหัศจรรย์

แนวคิดกิจกรรม        

ผู้มีนิสัยรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นผู้ที่มีความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสิ่งมีชีวิต มีจิตใจอ่อนโยน มีหัวใจสีเขียว เป็นนักอนุรักษ์ และจะให้ความร่วมมือ มีความมุ่งมั่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยลดโลกร้อน

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องต้นไม้และป่าไม้

2.       เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของต้นไม้ต่อมนุษยชาติ

3.       เพื่อนำความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ความรู้
ใช้สื่อป้ายผ้าทำมือ การวาดรูปพร้อมเล่าเรื่อง และป้ายไวนิล ประกอบการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง

1.       เกริ่นนำด้วยการตั้งคำถามว่าทุกคนคิดว่า ชื่อฐานคือ มหัศจรรย์ตันไม้ เป็นจริงหรือไม่ และมีความมหัศจรรย์อย่างไร

2.       พูดคุยด้วยเรื่องส่วนประกอบของต้นไม้และหน้าที่ดังนี้

ส่วนประกอบ

หน้าที่

-      ราก

-      ยึดลำต้น

-      ดูดสารเกลือแร่และน้ำ

-      ลำต้น

-      ลำเลียงน้ำและเกลือแร่ไปสู่ใบเพื่อสังเคราะห์แสง

-      ลำเลียงแป้งและน้ำตาลที่ได้จากการสังเคราะห์แสงไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต

-      ใบ -      สังเคราะห์แสง

-      ดอกและผล

-      สืบพันธุ์

3.       พูดคุยต่อในเรื่องการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีธรรมชาติ 4 วิธี คือ ลูกใกล้แม่ ลูกไกลแม่นกพาไป และกอลูก พร้อมยกตัวอย่างต้นไม้เหล่านั้น

 

4.  กล่าวย้ำอีกครั้งว่าต้นไม้คือของขวัญอันล้ำค่าที่ธรรมชาติให้ไว้กับโลกมนุษย์ และต้นไม้มีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไร โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ตอบ และวิทยากรเป็นผู้เติมเต็ม

-      ต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 8 กิโลกรัมต่อปี

-      ใบไม้ช่วยกรองแสงแดด

-      ต้นไม้ช่วยกรองฝุ่นละออง

-      พุ่มใบช่วยลดมลภาวะทางเสียงของยวดยานพาหนะ

-      ร่มเงาของต้นไม้ช่วยลดแสงสะท้อน ลดความร้อน ทำให้สบายตา

-      สร้างความสวยงาม สดชื่น  สีเขียวของต้นไม้ช่วยลดความเครียด

5.       นำผู้ร่วมกิจกรรมไปเดินชมธรรมชาติของสวนพฤกษาสิรินธร พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของต้นไม้ ลำธาร ภูเขา และสัตว์ต่าง ๆ หรือเล่นเกมจับคู่ต้นไม้ ขึ้นอยู่กับเวลาและความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ

เกม

ใช้การจับคู่ภาพต้นไม้กับชื่อต้นไม้ เป็นเครื่องมือสร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น พร้อมกับการทำความรู้จักต้นไม้ไปด้วย

อุปกรณ์

1.แผ่นภาพต้นไม้ และแผ่นชื่อต้นไม้ จำนวน 35 ชุด

กติกาการเล่นเกม

1.       หากผู้เล่นจำนวน ไม่เกิน 30-35 คน ใช้วิธีการแจกแผ่นชื่อต้นไม้ คนละ 1 ชื่อ แต่หากผู้ร่วมกิจกรรมมีมากกว่า 35 คน ให้แบ่งกลุ่มไม่เกิน 7 กลุ่ม โดยเอาจำนวนผู้เล่นไปหารจำนวนกลุ่ม

2.       นำแผ่นภาพวางคว่ำลงกับพื้นเป็นแถวยาว

3.       แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฟาก เว้นที่ว่างห่างจากภาพต้นไม้ด้านละ 1 เมตร

4.       แจกแผ่นชื่อต้นไม้ให้กลุ่มละ 5 แผ่น หรือคนละแผ่น

5.       เมื่อทุกกลุ่มพร้อมให้สัญญาณเริ่มจับคู่ได้ พี่ฐานหรือวิทยากร ช่วยกันเปิดภาพต้นไม้

6.       ผู้เล่นจับคู่ภาพ ภายในเวลาที่กำหนด หลังจากได้รับสัญญาณหมดเวลาให้ทุกคนกลับไปยืน ณ จุดเดิม

7.       วิทยากรตรวจสอบว่าจับคู่ถูกหรือผิด เรียนรู้พร้อมกันซ้ำอีกครั้ง กลุ่มใดหรือคนใดถูกทั้งหมดได้คะแนน หากไม่ถูกทั้งหมดไม่ได้คะแนน แต่บางครั้งก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการตัดสินตามความเหมาะสมของสถานการณ์

 
ภาพกิจกรรม
สัมผัสธรรมชาติ และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ด้วยการโหนเถาวัลย์บริเวณต้นปีปอายุกว่า 100 ปี 29 มี.. 54 เกิดฝนตกหนักลมแรง ทวดปีปของเราทานกระแสลมไม่ไหวหกล้ม และคงลุกขึ้นไม่ได้อีกแล้ว เศร้าสุด สุด

ศึกษาธรรมชาติลำธาร และต้นไม้ริมน้ำ

ไม่น่าเชื่อว่าการข้ามลำธารจะตื่นเต้นขนาดนี้    ยืนใต้ต้นยางนา และชี้ชวนกันดูรังผึ้ง ช่างร่มรื่นเย็นสบาย

รู้ไหม ว่าต้นอะไร

บางครั้งก็ต้องใช้เป่ายิ้งฉุบตัดสิน

   

                                                  


 

ติดต่อชุมทางฯ ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง
เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หากประสงค์จะพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ
สามารถติดต่อประสานงานได้ที่อีเมล์:
tungsong_gwlc@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 075-411088 (เฉพาะเวลาราชการ)