615 : ยาเสพติด
   
 
   สารเสพติด : ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเสพติด พร้อมรายละเอียดของสารเสพติดแต่ละชนิด เช่น ฝิ่น สารระเหย ยาบ้า เฮโรอีน และการป้องกันลูกจากยาเสพติด & การรักษาผู้ติดยาเสพติด
     
   บุหรี่: ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เหมาะสำหรับการค้นคว้าและทำรายงาน
     
   เรียนรู้เรื่องยาเสพติดชีวิตปลอดภัย: ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างละเอียด ได้แก่ ความหมายของยาเสพติด ,ชนิดของยาเสพติด ,ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในไทย ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย โคเคน กระท่อม ยาบ้า ยาเค แอลเอสดี กัญชา บุหรี่ แอลกอฮอล์ เห็ดขี้ควาย ยาอ๊อฟ ยาอี, ยาเลิฟ, เอ็คซ์ตาซี , สาเหตุของการติดยาเสพติด , วิธีสังเกตผู้ติดยาเสพ , ผลกระทบของการติดยาเสพติด , การใช้ยาในทางที่ผิด , อัตราโทษตามกฎหมาย , แนวทางการป้องกันยาเสพติด , การป้องกันและแก้ไขปัญหา , ทำอย่างไรเมื่อตกเป็นตัวประกัน, การตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหา , หน่วยงานตรวจยืนยันผล, การแจ้งเบาะแสยาเสพติด, สถานที่ให้คำปรึกษาและบำบัดรักษา, ศัพท์ในวงการยาเสพติด และรวบรวมเกร็ดความรู้ยาเสพติด

 

630 : เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
   
 
   เรียนรู้ให้รักษ์ต้นไม้ : เรียนรู้ให้รักษ์ต้นไม้
     
   การบรรจุหีบห่อ : การบรรจุหีบห่อ
     
   ภาชนะบรรจุอาหาร : ภาชนะบรรจุอาหาร

 

  631.3 : เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การเกษตร
   
 
   เครื่องมือการเกษตร : เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังชนิดสูบโยก
     
   เครื่องมือห่อผลไม้: เครื่องมือห่อผลไม้แบบพัฒนา
     
   เครื่องสาวไหม : การสาวไหมพุ่งด้วยเครื่องสาวไหมแบบปรับปรุง
     

 

  631.4 : การศึกษาเรื่องดิน
   
 
   ดิน : การปรับปรุงบำรุงดิน
     

 

  631.5 : การเพาะปลูก
   
 
   การทำ electroproation ในการถ่ายฝากยีนฯ : การทำ electroproation ในการถ่ายฝากยีนฯ
     
   การปลูกพืชในน้ำยา : การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส์ การการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปนิค)
     

 

  632 : ความเสียหายทางการเกษตรจากสัตว์และเชื้อโรค
   
 
   การควบคุมวัชพืช : การป้องกันและกำจัดวัชพืชในสวนไม้ผล - ไม้ยืนต้น
     
   ตั๊กแตน : การป้องกันและกำจัดตั๊กแตนโลกัสต้า
     
   มด : มก.ตั้งศูนย์รวบรวมพันธุ์มด
     
   แมลงวันผลไม้ : การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้
     
   แมลงศัตรูพืช : แมลงและศัตรูพืชธรรมชาติของพืชผักและถั่วเหลือง แมลงดีและร้ายในนาข้าว การจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ หนอนกินเปลือกลำต้น
     
   ยากำจัดศัตรูพืช : การป้องกันอันตรายขณะใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภูมิอากาศร้อน
     
   โรคพืช : หลักการจัดการโรคพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่
     
   หนู : หนู...ศัตรูอันตรายและการป้องกันกำจัด การป้องกันและกำจัดหนู(1), (2)
     
   หอยเชอรี่ : หอยเชอรี่และการป้องกันกำจัด การกำจัดหอยเชอรี่
     
   เห็บ : การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค

 

  633 : พืชผลจากไร่นา
   
 
   การทำนา : คำแนะนำการทำนา การปลูกพืชในนา การทำนาในสภาพฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
     
   ข้าว : การเพาะเลี้ยวละอองเกสร เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม ข้าวอายุ 1 - 40 วัน ไม่ต้องใช้สารฆ่าแมลง พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา การปลูกข้าวตอซัง ข้าวสาลี ข้าวเหนียวแพร่ 1 การปลูกข้าวล้มตอซัง ข้าวเพื่อสุขชีวิต ข้าวเจ้าหอมนิล ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 ข้าวเจ้าพลายงามปราจีนบุรี ข้าวญี่ปุ่น ก.วก.1 ข้าวญี่ปุ่น ก.วก.2
     
   ข้าว-การควบคุมวัชพืช : การควบคุมวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีผสมผสาน
     
   ข้าวฟ่าง : ข้าวฟ่างไม้กวาด พันธุ์เคยูบี 1 ข้าวฟ่าง การปลูกข้าวฟ่าง
     
   ข้าว-โรคและศัตรูพืช : แมลงดีและร้ายในนาข้าว โรคไหม้ของข้าว การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสาน โรคจู๋ของข้าว
     
   งา : การปลูกและการดูแลรักษา
     
   ชา : การปลูกชา
     
   ทานตะวัน : การปลูกดอกทานตะวัน
     
   นุ่น : การปลูกและการจัดการ
     
   ปอ : การผลิตปอฟอกให้ได้คุณภาพ ปอกระเจา การปลูกปอกระเจาชนิดฝักยาว ปอแก้ว เทคนิคการเก็บเกี่ยวและแช่ฟอกปอแก้วไทย ปอสา และการทำกระดาษสา การเก็บเกี่ยวปอสา
     
   ไผ่ตง : การปลูกไผ่ตง
     
   พืชล้มลุก : พืชอายุสั้น การปลูกพืชอายุสั้นในสภาวะแห้งแล้ง
     
   ฝ้าย : การเก็บเกี่ยวและมาตรฐานฝ้ายดอกของไทย โรคที่สำคัญของฝ้าย
     
   ยางพารา : การปลูกยางพารา การกรีดยาง การทำยางแผ่นชั้นดี
     
   ละหุ่ง : การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
     
   อ้อย : แมลงศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย ยอดอ้อยอาหารหยาบทดแทนในฤดูแล้ง การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในไร่อ้อย

 

  633.88 : พืชสมุนไพร
   
 
   สมุนไพร การปลูกสมุนไพร
     
   ขมิ้น การปลูกขมิ้นชัน
     
   เครื่องเทศ การปลูกพืชผักสมุนไพรเครื่องเทศ
     
   ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร

 

  634 : พืชจากสวน ผลไม้ ป่าไม้
   
 
   กระถินเทพา : กระถินเทพา การปลูกและการดูแลรักษา
     
   กล้วย : การปลูกกล้วย กล้วยนานาชนิด
     
   กระท้อน : การปลูกกระท้อน
     
   การปลูกป่า มาปลูกต้นไม้กันเถอะ
     
   ขนุน : การปลูกขนุน
     
   เงาะ : ดัชนีการเก็บเกี่ยวเงาะเพื่อการส่งออก
     
   ชมพู่ การปลูกชมพู่
     
   ท้อ การปลูกท้อ
     
   ทุเรียน : ระยะการเจริญเติบโตของทุเรียน/กิจกรรม มาตรฐานทุเรียนของประเทศไทย การทุเรียน โรคของทุเรียน(1)
     
   บ๊วย : การปลูกบ๊วย
     
   ผลไม้ : ผลไม้พื้นเมืองภาคใต้ ไม้ผลในรั้วบ้าน
     
   ฝรั่ง : การปลูกฝรั่ง
     
   พลับ : การปลูกพลับ
     
   มะขาม : การปลูกมะขาม มะขามเปรี้ยวศรีสะเกษ 019
     
   มะขามเทศ : การปลูกมะขามเทศ
     
   มะนาว : การปลูกมะนาว เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู
     
   มะพร้าว การปลูกมะพร้าว มะพร้าวตัดยอดเพื่อการค้า
     
   มะพร้าวอ่อน การปลูกมะพร้าวอ่อน
     
   มะม่วง กิจกรรมตามช่วงการเจริญเติบโตของมะม่วง (ในฤดู) การปลูกมะม่วง (1) การปลูกมะม่วง (2) สารเร่งดอกมะม่วง เพลี้ยจั๊กจั่นช่อมะม่วง การผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยการเสียบกิ่ง การปรับปรุงสวนมะม่วงที่เสื่อมโทรม ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วงเพื่อการส่งออก
     
   มะม่วงหิมพานต์ การขยายพันธุ์มะม่วงหิมพานต์
     
   มังคุด การปลูกมังคุด ดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุดเพื่อการส่งออก
     
   ลองกอง การปลูกลองกอง
     
   ลำไย การขยายพันธุ์ลำไย มาตรฐานลำไยของประเทศไทย การเสริมรากลำไย
     
   ศุภโชค ศุภโชค
     
   สตรอเบอรี่ การปลูกสตรอเบอรี่
     
   ส้มเขียวหวาน การปลูกส้มเขียวหวาน
     
   ส้มโอ การปลูกส้มโอ ส้มโอไม้ผลเศรษฐกิจ
     
   สะเดา การปลูกสะเดา
     
   สะตอ การปลูกสะตอ
     
   สับปะรด การปลูกสับปะรด
     
   องุ่น การปลูกองุ่น
     
   แอปเปิ้ล การปลูกแอปเปิ้ล

 

  635 : พืชสวนครัว ผักต่าง ๆ
   
 
   กะเพรา : การปลูกกะเพรา
     
   ข้าวโพด : การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
     
   คะน้า : การปลูกคะน้า
     
   แตงโม : การปลูกแตงโม
     
   ถั่ว : ถั่ว อาหารสัตว์และการผลิตเมล็ดพันธุ์
     
   ถั่วเขียว : การปลูกถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์พิษณุโลก 2
     
   ถั่วงอก : ถั่วงอก
     
   ถั่วแดง : ถั่วแดง หรือถั่วนิ้วนางแดง
     
   ถั่ว - ปุ๋ย : ถั่ว ผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชตระกูลถั่ว
     
   ถั่วฝักยาว : การปลูกถั่วฝักยาว โรคถั่วฝักยาว
     
   ถั่วลิสง : โรคที่สำคัญของถั่วลิสง
     
   ถั่วเหลือง : การปลูกถั่วเหลือง การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้เป็นพันธุ์ปลูก โรคที่สำคัญของถั่วเหลือง
     
   บวบ : การปลูกบวบเหลี่ยม
     
   ปูเล่ : ปูเล่ การปลูกปูเล่ (1) การปลูกปูเล่ (2)
     
   ผัก : การปลูกผักในโรงเรือน ผักสวนครัว หลักการปลูกผัก ผักปลอดภัยจากสารพิษ
     
   ผักกาดขาว : การปลูกผักกาดขาว
     
   ผักกาดเขียว : การปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้ง
     
   ผักกาดหอม : การปลูกผักกาดหอม
     
   ผักชี : การปลูกผักชี
     
   ผักบุ้ง : ผักบุ้งจีน
     
   ผักหวาน : ผักหวานป่า
     
   เผือก : การปลูกเผือก
     
   พริก : โรคพริก การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคเหี่ยวของพริก
     
   ฟักทอง : การปลูกฟักทอง
     
   มะเขือเทศ : การปลูกมะเขือเทศ
     
   มะเขือพวง : มะเขือพวง
     
   มันฝรั่ง : มันฝรั่ง โรคมันฝรั่ง
     
   มันสำปะหลัง : มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 5 การปลูกมันสำปะหลัง
     
   สวนผัก : ผักพื้นบ้าน การปลูกผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ สวนครัวปลอดสารพิษ ผักสวนครัว
     
   สะระแหน่ : การปลูกสะระแหน่
     
   หน่อไม้ฝรั่ง : การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง การปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อขาว
     
   หอม : หอมแดง
     
   เห็ด : เห็ดเศรษฐกิจที่เพาะได้ในประเทศไทย
     
   เห็ดนางฟ้า : การเพาะเห็ดนางฟ้า
     
   เห็ดฟาง : การเพาะเห็ดฟาง การเพาะเห็ฟางกองเตี้ย การเพาะเห็ดฟางจากเปลือกถั่วเขียว
     
   เห็ดหอม : การเพาะเห็ดหอมจากขี้เลื่อย การเพาะเห็ดหอมจากถุงพลาสติก
     
   โหระพา : การปลูกโหระพา
     

 

  635.9 : ไม้ดอกไม้ประดับ
   
 
   กล้วยตัดดอก : ไม้ตัดดอกเขตร้อน "การปลูกกล้วยตัดดอก"
     
   กล้วยไม้ : กล้วยไม้
     
   กล้วยไม้ป่าในเมืองไทย : ภาพกล้วยไม้ป่าพร้อมชื่อพฤกษศาสตร์และสถานที่พบ
     
   กล้วยไม้สกุลใหม่ ”Sirindhornia” : กล้วยไม้สกุลใหม่นามพระราชทานของโลก 3 สายพันธุ์ ซึ่งค้นพบในประเทศไทย
     
   กุหลาบ : การปลูกกุหลาบตัดดอก การปลูกดอกกุหลาบ
     
   แกลดิโอลัส : การผลิตไม้ตัดดอก "แกดิโอลัส"
     
   ขิงแดง : ไม้ตัดดอกเขตร้อน "การปลูกขิงแดง"
     
   ขิงอินโดนีเซีย : ไม้ตัดดอกเขตร้อน "ขิงอินโดนีเซีย"
     
   คล้า : ไม้ตัดดอกเขตร้อน "การปลูกคล้า"
     
   จำปา : การผลิตไม้ตัดดอก "จำปี - จำปา"
     
   ซ่อนกลิ่น : การผลิตไม้ตัดดอก "ซ่อนกลิ่น"
     
   ดอกไม้ป่า : ภาพดอกไม้ป่าพร้อมชื่อพฤกษศาสตร์และสถานที่พบ
     
   ดาวเรือง : ดาวเรือง การปลูกดาวเรือง
     
   ดาหลา : ไม้ตัดดอกเขตร้อน "การปลูกดาหลา"
     
   ทานตะวัน : การปลูกดอกทานตะวัน
     
   ธรรมรักษา : การผลิตไม้ตัดดอก "ธรรมรักษา"
     
   บอนสี : บอนสี
     
   บัว : การทำนาบัว
     
   เบญจมาศ : เบญจมาศ การปลูกเบญจมาศ
     
   เบพ : เบพ กล้วยประดับ
     
   ปทุมมา : ไม้ตัดดอกเขตร้อน "การปลูกปทุมา และกระเจียว
     
   โป๊ยเซียน : โป๊ยเซียน
     
   มะลิ : การปลูกมะลิ การผลิตไม้ตัดดอก "มะลิ"
     
   ไม้ดอก : ไม้ดอกกระถาง
     
   ไม้ดอกไม้ประดับ : การป้องกันและกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ
     
   ลิลลี่ : ลิลลี่
     
   หน้าวัว : การปลูกไม้ดอกสกุลหน้าวัว
     
   เอื้องหมายนา : ไม้ตัดดอกเขตร้อน "เอื้องหมายนา"
     
   แอสเตอร์ : การผลิตไม้ตัดดอก "แอสเตอร์และแอสเตอร์จีน"

 

  636 : การเลี้ยงสัตว์
   
 
   กระต่าย : การเลี้ยงกระต่าย
     
   กระบือ : ทำไมคนไทยจึงลืมควาย
     
   กวาง : การเลี้ยงกวาง
     
   การเลี้ยงสัตว์ : การตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น
     
   ไก่ : การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์และการฟักไข่
     
   ไก่ไข่ : การเลี้ยงดูไก่ไข่ระยะไก่รุ่นและระยะไก่สาว
     
   ไก่พื้นเมือง : การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การเลี้ยงและการควบคุมโรคไก่พื้นเมือง
     
   โค : การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า คำแนะนำการปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค
     
   โคนม : การดูแลตัดแต่งกีบโคนม การให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์ คู่มือปฏิบัติการเลี้ยงโคนมสำหรับเกษตรกร โรคที่สำคัญในโคนม คู่มือสุขภาพโคนมสำหรับเกษตรกร การตรวจสอบคุณภาพน้ำนม
     
   โคเนื้อ : การเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อและโคแรกเกิดถึงหย่านม การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า
     
   นกกระจอกเทศ : การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
     
   นกอีมู : การเลี้ยงนกอีมู
     
   เนื้อสัตว์ : ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร สุขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์
     
   เป็ด : การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่าย การเลี้ยงเป็ด
     
   โรคสัตว์ : โรคปากและเท้าเปื่อย ข้อแนะนำในการใช้วัคซีนเกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้ โรคพี อาร์ อาร์ เอส เมื่อสัตว์เกิดโรคระบาดเกษตรกรควรทำอย่างไร
     
   ห่าน : การเลี้ยงห่าน
     
   อาหารสัตว์ : การทำหญ้าหมัก การทำหญ้าแห้ง หญ้ากินนีสีม่วง ยอดอ้อยอาหารหยาบทดแทนในฤดูแล้ง คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์
     
   อูฐ : การเลี้ยงอูฐ

 

  638 : การเลี้ยงแมลงที่ให้ประโยชน์
   
 
   ไหม ไหมพันธุ์ส่งเสริม การพัฒนาไหมในไทย
     
   การตีราคารังไหม การตีราคารังไหม

 

640 : เด็ก-การดูแลและสุขวิทยา
   
 
   คู่มือฝึกสอนก่อนก้าวแรก
โดย งามพันธุ์ ชิตมินทร์
กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข :
การอุ้มเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ การจัดท่านอนเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ ท่าชันคอ การพลิกตะแคงตัว การคว่ำ การฝึกท่าคว่ำ ตั้งคลาน การฝึกคืบ การคลาน การยืน การฝึกการตั้งไข่และการฝึกเดิน
     
   คู่มือการดูแล เด็กสมองพิการ (ซี.พี) โดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ : สมองพิการคืออะไร ลักษณะของเด็กสมองพิการเป็นอย่างไร สมองพิการเกิดจากสาเหตุอะไร ปัญหาที่พบในเด็กสมองพิการมีอะไรบ้าง จะทำอย่างไรเมื่อพบว่าเป็นเด็กสมองพิการ เด็กสมองพิการจะขอจดทะเบียนผู้พิการได้อย่างไร สิ่งสำคัญในการช่วยเหลือเด็กสมองพิการคืออะไร เด็กสมองพิการต้องได้รับการฟื้นฟูในเรื่องอะไรบ้าง
     
   กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับ
เด็กปัญญาอ่อนวัยรุ่น ฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลราชานุกูล :
กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปัญญาอ่อนวัยรุ่น ข้อแนะนำ สำหรับพ่อ-แม่
     
   วัคซีนใจ ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
เด็กไทยวัยแรกเกิด - 5 ปี โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :
เลี้ยงลูกยุคใหม่ด้วยวัคซีนใจ เมนูวัคซีนใจ ช่วงนาทีทองของการให้วัคซีนใจ วัคซีนใจแต่ละเข็ม จำเป็่นอย่างไร การให้วัคซีนใจ อะไรคือหลักสำคัญ พ่อแม่เสียอะไร เมื่อต้องให้วัคซีนใจแก่ลูก ข้อพึงระวังและชั่งใจ จะให้วัคซีนใจอย่างไรในแต่ละวัย
     
   ความรู้เบื้องต้น เรื่องความพิการ
ทางกายและการเคลื่อนไหว
สำหรับประชาชน
โดย : นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวรและนางงามพันธ์ ชิตมินทร์ :
สารบัญ ความเป็นมาของการบริจาคอุปกรณ์เครื่องช่วยแก่ผู้พิการในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ การบริจาคอุปกรณ์เครื่องช่วยแก่ผู้พิการโดย Wheels of hope โอกาส เป็นวัคซีนสำหรับเด็กพิการ แนวทางการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวในการดูแลเด็ก ความพิการทางกาย เมื่อเกิดความพิการ การวินิจฉัย อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ คนเราคลื่อนไหวอย่างไร ชนิดของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
     
   หนังสือคู่มือป้องกันความพิการ "ความพิการ...ป้องกันได้"
โดย : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ :
ความหมายและประเภทความพิการ สาเหตุและการป้องกันความพิการ

 

  641.302 : อาหารเพื่อสุขภาพ
   
 
   อาหารไทย อาหารสุขภาพ รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับอาหารไทย อาหารไทยเพื่อสุขภาพ และขนมไทย