ตารางแสดงปริมาณคอเลสเตอรอล
 
อาหาร คอเลสเตอรอล
(มก/100 กรัม)

 
สมองสัตว์ >2,000
ไข่แดง   1,480
ตับไก่      746
ไข่ขาวและไข่แดง      504
ตับอ่อน      466
ตับวัว, ตับหมู      438
ไต      375
ไข่ปลา    >300
   
อาหาร คอเลสเตอรอล
(มก/100 กรัม)

 
หอยนางรม    >200
เนยแข็ง   90 - 113
เนื้อปู      101
น้ำมันหมู        95
เนื้อวัวไม่ติดมัน        91
เนื้อหมูไม่ติดมัน        89
เนื้อไก่        80
หอยแครง        50
ไอศกรีมไขมัน 10%        40

ข้อมูลจาก ส.นพ. วิชัย    ตันไพจิตร