น้ำยาดัดผม

เริ่มกันด้วยเรื่องของน้ำยาดัดผม ในการดัดผมนั้นน้ำยาดัดผมจะทำให้ไดซัลไฟด์บอนด์ของเส้นผมแตกตัวออกจากกัน เมื่อม้วนเส้นผมเสร็จแล้วและใส่น้ำยาที่ทำให้เกิดปฎิกิริยาเป็นกลาง ไดซัลไฟด์บอนด์นี้จะจับตัวกันใหม่ทำให้เส้นผมงอหยิกสลวยตามที่ดัดไว้ น้ำยาดัดผมนี้อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้มาก โดยเฉพาะเมื่อผิวหนังรอบ ๆ ศีรษะ เช่น ใบหน้า หรือต้นคอถูกน้ำยาดัดผม เพราะผิวหนังบริเวณนี้อ่อนแอกว่าหนังศีรษะอยู่แล้ว นอกจากนั้นเส้นผมจะเปราะและหักเมื่อโดนน้ำยาดัดผมได้

ในสมัยก่อน การดัดผมต้องอาศัยความร้อนเข้าช่วย คุณผู้หญิงวัยคุณน้าคงจำสภาพที่ต้องนั่งอบผมหลังใส่น้ำยาดัด โดยตุ้อบผมที่มีลมร้อนการดัดผมโดยวิธีนี้บางครั้งทำให้สารเคมีไหม้หนังศีรษะ เกิดหย่อมผมร่วงถาวรได้ ปัจจุบันนี้ซึ่งเป้นยุคไฮเทค กระบวนการเสริมสวยของคุณผู้หญิงมีวิวัฒนาการเช่นกัน น้ำยาดัดผมรุ่นปัจจุบันนี้จึงไม่ต้องอาศัยความรุ้อนเข้าช่วย เรียกว่า "น้ำยาเย็น" ประกอบด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือโซเดียมโปรเมต น้ำยาเย็นนี้ไม่ค่อยก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือถ้าแพ้ ผมจะหักและเกิดหย่อมผมร่วงชนิดชั่วคราวเท่านั้นไม่เป็นแบบถาวรเหมือนน้ำยารุ่นก่อนที่ต้องใช้ความร้อนช่วย

เมื่อราว ๆ เกือบยี่สิบปี่ที่ผ่านมา มีการผลิตน้ำยาดัดผมชนิดเป็นกรดออกมาใช้ น้ำยานี้ประกอบด้วยกรดไฮดรัส กลีเซอริล ไทโอกลัยคอเลต น้ำยาชนิดนี้ก่อให้เกิดทั้งปฎิกิริยาภูมิแพ้ และการระคายเคืองได้มาก พบการอักเสบของผิวหนังได้ที่มือของช่างทำผม รวมทั้งที่บริเวณใบหน้าลำคอหนังศีรษะ และแนวไรผมของผู้ใช้น้ำยาชนิดนี้

น้ำยาดัดผมอีกอย่างหนึ่งที่นิบมใช้กันตามบ้าน เพราะกลิ่นไม่ค่อยฉุน ได้แก่น้ำยาดัดผมพวกซัลไฟด์ การดัดผมด้วยน้ำยาแบบนี้ ใช้เวลานานกว่าและผมก็ไม่ค่อยหยิกนัก น้ำยาดัดผมชนิดนี้ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้เช่นกัน

ข้อมูลจาก : ประวิตร พิศาลบุตร.ผิวสวยหน้าใส.กรุงเทพฯ.รวมทรรศน์.2537