ชื่อท้องถิ่น แต้ว ติ้ว ยูรูตง (นราธิวาส)
ชื่อวงศ์ GUTTIFERAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylun maingayi Dyer
ลักษณะลำต้น เป็นพืชยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีหนาม แผ่กิ่งก้านออกเป็นทางพุ่ม
ลักษณะใบ รีปลายแหลม ขนาดใบประมาณ 1-2 x 2-3 นิ้ว ผิวใบหน้าสีเขียวอ่อน เรียบเป็นมัน ยอดมีสีแดงเรื่อๆ ใบแก่สีเขียวอ่อน ดอกแก่เมื่อบานจะมีสีขาว
ลักษณะผล ผลอ่อนสีเขียว พอสุกมีสีเหลืองขนาดเท่า เมล็ดพริกไทย
ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ยอดอ่อน
ใช้เป็นอาหารประเภท ยอดอ่อนกินสดเป็นผักเหนาะ
รสชาติ ฝาด มัน ขม
ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง
พื้นที่ที่เจริญเติบโตได้ดี เจริญเติบโตได้ดีในดินทรายหรือที่ราบสูง น้ำไม่ท่วมขัง
ฤดูกาลที่ให้ผลผลิต ตลอดปี
ส่วนที่เป็นพิษ ไม่มี
ประโยชน์ใช้สอย ลำต้นใช้เผาเป็นถ่าน สำหรับการตีเหล็กให้ความร้อนสูง
สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดอ่อนตำละลายน้ำสะอาดดื่มแก้มวนท้อง จุกเสียด ยางเป็นพิษร้ายแรง กรีดหรือสับจากลำต้น ตากให้แห้งสนิทบดเป็นผงใส่ลงในสุราเพียงเล็กน้อย ผู้ที่ดื่มเข้าไปอาจถึงตายได้ภายใน 2-3 วัน